انتشارات دانشگاه مازندران


ناموجود

آمار توصیفی و کاربرد آن اسمعیل ابونوری انتشارات دانشگاه مازندران

آمار توصیفی و کاربرد آن اسمعیل ابونوری انتشارات دانشگاه مازندرانفصل 1: جمع آوری داده ها فصل 2: سازماندهی داده ها فصل 3: توصیف داده ها ف..

<p><br></p>

16,000 تومان 14,400 تومان

الکتروشیمی در محلولهای ناآبی چاپ دوم کوسو که آیزوتسوانتشارات دانشگاه مازندران

کتاب الکتروشیمی در محلولهای ناآبی چاپ دوم کوسو که آیزوتسوانتشارات دانشگاه مازندرانمجموعه کتاب های انتشارات دانشگاه مازندرانفهرست مطالب کتاب الکتروشیمی..

<p><br></p>

24,000 تومان 21,600 تومان

الکتروشیمی در محلوهای نا آبی کوسوکه آیزوتسو،جهانبخش رئوف انتشارات دانشگاه مازندران

الکتروشیمی در محلوهای نا آبی کوسوکه آیزوتسو،جهانبخش رئوف انتشارات دانشگاه مازندرانواکنش های مبادله الکترون بین یک رسانای الکترون و یک رسانای یونی میتو..

<p><br></p>

24,000 تومان 21,600 تومان

مدیریت مالی 1 احمد احمدپور انتشارات دانشگاه مازندران

مدیریت مالی 1 احمد احمدپور انتشارات دانشگاه مازندرانسرفصل ها:فصل1-آشنایی با مفهوم مدیریت مالیفصل2-تجزیه و تحلیل صورت های مالیفصل3-برنامه ریزی سود و تج..

<p><br></p>

100,000 تومان 90,000 تومان

نمايش 1 تا 4 از 4 (1 صفحه)

© Copyright 2019 All Rights Reserved

طراحی سایت نونگار پردازش