لوگو سایت نوین بوک

انتشارات شلاک


اورژانس اجتماعی در ایران (از ایده تا عمل) سید حسن موسوی چلک انتشارات شلاک

اورژانس اجتماعی در ایران (از ایده تا عمل) سید حسن موسوی چلک انتشارات شلاکسرفصل ها:یادداشت های مسئولین و صاحب نظران خارجی در حوزه مددکاری اجتماعیتاریخچ..

<p><br></p>

105,000 تومان 94,500 تومان

راهنمای سر پرستی و کارورزی ( کار عملی )در مددکاری اجتماعی حسن موسوی چلک انتشارات شلاک

راهنمای سر پرستی و کارورزی ( کار عملی )در مددکاری اجتماعی  حسن موسوی چلک انتشارات شلاکفصل 1:کلیاتفصل 2: وظایف دانشگاه و موسسه محل کارورزی فص..

<p><br></p>

65,000 تومان 58,500 تومان

67,500 تومان 75,000 تومان

<p><br></p>

روان شناسی فیزیولوژیک واگنر وسیلبر

روان شناسی فیزیولوژیک واگنر وسیلبربخش 1: علم روانشناسی فیزیولوژیک بخش 2: هدایت عصبی وانتقال سیناپسیبخش 3:سیستم عصبی مرکزیبخش 4:سیستم عصبی پیرامون..

<p><br></p>

75,000 تومان 67,500 تومان

54,000 تومان 60,000 تومان

<p><br></p>

مبانی مددکاری اجتماعی قاسم قجاوند انتشارات شلاک

مبانی مددکاری اجتماعی قاسم قجاوند انتشارات شلاکسرفصل ها:فصل1-کلیاتفصل2-روش های مددکاری اجتماعیفصل3-اصول و ارزش های مددکاری اجتماعیفصل4-جایگاه مددکاری ..

<p><br></p>

60,000 تومان 54,000 تومان

مشاوره نو توانی کاظم قجاوند انتشارات شلاک

مشاوره نو توانی کاظم قجاوند انتشارات شلاکسرفصل ها:مفاهیم و سیر تاریخی مطالعات توانبخشیاهداف مرتبط با مشاوره نو توانیمهارت های مورد نیاز مشاوران در کار..

<p><br></p>

75,000 تومان

نمايش 1 تا 5 از 5 (1 صفحه)

© Copyright 2019 All Rights Reserved

طراحی سایت نونگار پردازش