انتشارات دانشگاه تربیت مدرس


ابعاد شهر پایدارمجتبی رفیعیان انتشارات دانشگاه تربیت مدرس

ابعاد شهر پایدارمجتبی رفیعیان  انتشارات دانشگاه تربیت مدرسفصل1-مفاهیم و ابعادفصل2-عناصر فرم شهریفصل3-سفر رفت آمدفصل4-محیط زیست و تنوع زیستیفصل5-م..

<p><br></p>

20,000 تومان

اثر ساختگاه بر رفتار لرزه ای زمین وسازه های ژئوتکنیکی روش های تحلیل وطراحی کاربردی همراه با آموزش نرم افزارها علی کمک پناه انتشارات دانشگاه تربیت مُدرس

کتاب اثر ساختگاه بر رفتار لرزه ای زمین وسازه های ژئوتکنیکی روش های تحلیل وطراحی کاربردی همراه با آموزش نرم افزارها علی کمک پناه انتشارات دانشگاه تربیت..

<p><br></p>

75,000 تومان 67,500 تومان

انرژی و معماری سرآمد-درآمدی برکاهش مصرف انرژی در ساختمان محمد جواد مهدوی نژادانتشارات دانشگاه تربیت مُدرس

کتاب انرژی و معماری سرآمد-درآمدی برکاهش مصرف انرژی در ساختمان محمد جواد مهدوی نژادانتشارات دانشگاه تربیت مُدرسسرفصل های کتاب انرژی معماری 1.مفاهی..

<p><br></p>

58,000 تومان

تولید بهره برداری و کنترل در سیستم های قدرت آلن .جی.وود انتشارات تربیت مدرس

کتاب تولید بهره برداری و کنترل در سیستم های قدرت آلن .جی.وود انتشارات تربیت مدرستولید بهره برداری و کنترل در سیستم های قدرتفصل اول:مقدمهفصل دوم: مشخصا..

<p><br></p>

200,000 تومان 180,000 تومان

زمین شناسی مهندسی پیشرفته چاپ دوم علی ارومیه ای انتشارات دانشگاه تربیت مُدرس

زمین شناسی مهندسی پیشرفته چاپ دوم علی ارومیه ای انتشارات دانشگاه تربیت مُدرسپیشگفتاربخش 1:کلیاتفصل1:آشنایی با مباحث زمین شناسی مهندسیبخش 2: بررسی های ..

<p><br></p>

44,000 تومان 39,600 تومان

63,000 تومان 70,000 تومان

<p><br></p>

ناموجود

سیستم های غیرخطی ویراست دوم جلد اول:تحلیل

کتاب سیستم های غیرخطی ویراست دوم جلد اول:تحلیل،انتشارات دانشگاه تربیت مُدرسمجموعه کتاب های انتشارات دانشگاه تربیت مدرسفهرست مطالب کتاب سیستم های غیرخط..

<p><br></p>

70,000 تومان 63,000 تومان

سیستم های غیرخطی ویراست دوم جلد دوم:طراحی .کنترل حسن خلیل انتشارات دانشگاه تربیت مُدرس

کتاب سیستم های غیرخطی ویراست دوم جلد دوم:طراحی .کنترل انتشارات دانشگاه تربیت مُدرسمجموعه کتاب های انتشارات دانشگاه تربیت مدرسفهرست مطالب کتاب سیستم ها..

<p><br></p>

65,000 تومان 61,750 تومان

طراح قیدوبندهای ماشین های ابزار چاپ سوم محمدجواد ناطق انتشارات دانشگاه تربیت مُدرس

کتاب طراح قیدوبندهای ماشین های ابزار چاپ سوم محمدجواد ناطق انتشارات دانشگاه تربیت مُدرسمجموعه کتاب های انتشارات دانشگاه تربیت مُدرسفهرست مطالب کتاب طر..

<p><br></p>

65,000 تومان 58,500 تومان

طراحی شهری محیط آب کنار محمد رضا پور جعفر، محسن تابان انتشارات دانشگاه تربیت مدرس

فصل اول : کلیات (نقش آب در ایجاد تمدن های نخستین-اهمیت آب در ادیان مختلف-اهمیت آب در منظر)فصل دوم : مفاهیم  و مسائل کنارهی آبفصل سوم : محور های ش..

<p><br></p>

55,000 تومان 49,500 تومان

طراحی شهری( نقش و نگار،آرایه ها)استیون تایزدل انتشارات دانشگاه تربیت مدرس

طراحی شهری( نقش و نگار،آرایه ها)استیون تایزدل انتشارات دانشگاه تربیت مدرسفصل اول : نظریه وفلسفه آرایهفصل دوم : نمای بیرونیفصل سوم : گوشهفصل چهارم : خط..

<p><br></p>

35,000 تومان 31,500 تومان

طراحی شهری(خیابان و میدان)کلیف موتین انتشارات دانشگاه تربیت مدرس

طراحی شهری(خیابان و میدان)کلیف موتین انتشارات دانشگاه تربیت مدرسفصل اول : طراحی شهری و مردمفصل دوم : مفاهیم اساسی طراحیفصل سوم : شهر ها و بناهافصل چها..

<p><br></p>

33,000 تومان

مبانی زلزله شناسی مهندسی وتحلیل خطر زلزله چاپ دوم ناصر خلجی انتشارات دانشگاه تربیت مُدرس

کتاب مبانی زلزله شناسی مهندسی وتحلیل خطر زلزله چاپ دوم انتشارات دانشگاه تربیت مُدرسمجموعه کتاب های انتشارات دانشگاه تربیت مدرسفهرست مطالب کتاب مبانی ز..

<p><br></p>

40,000 تومان 38,000 تومان

مدیریت عملکرد کسب و کار (علم و هنر)مرتضی حضری پورانتشارات دانشگاه تربیت مدرس

مدیریت عملکرد کسب و کار (علم و هنر)مرتضی حضری پورانتشارات دانشگاه تربیت مدرس1-مقدمه2-تاریخچه کوتاهی از سنجش و مدیریت عملکرد 3-ما در حال مدیریت چه..

<p><br></p>

42,000 تومان

معماری سر آمد دستور زبان معماری آینده ایران محمد جواد مهدوی نژادانتشارات دانشگاه تربیت مدرس

معماری سر آمد دستور زبان معماری آینده ایران محمد جواد مهدوی نژادانتشارات دانشگاه تربیت مدرسمقدمه 1-مروری بر معماری معاصر ایرانمروری بر نظریات مطر..

<p><br></p>

45,000 تومان 40,500 تومان

مقدمه ای بر سیاست گذاری علم فناوری و نوآوری سپهر قاضی نوری انتشارات دانشگاه تربیت مدرس

مقدمه ای بر سیاست گذاری علم فناوری و نوآوری سپهر قاضی نوری انتشارات دانشگاه تربیت مدرس1-کلیات و مفاهیم2-پیش بینی و ارزیابی فناوری 3-آینده نگاری4-..

<p><br></p>

57,000 تومان 51,300 تومان

67,500 تومان 75,000 تومان

<p><br></p>

مقدمه ای بر مرور سیستماتیک

فصل اول : معرفی مرور سینماتیکفصل دوم : منظر ذینفعان و مشارکت  آنها در پژوهش مروری فصل سوم : شباهت ها و تفاوت ها در پژوهش های مروریفصل چهارم : شرو..

<p><br></p>

75,000 تومان 67,500 تومان

نمايش 1 تا 16 از 23 (2 صفحه)

© Copyright 2019 All Rights Reserved

طراحی سایت نونگار پردازش