انتشارات تات


ازهوش هیجانی تا موفقیت سازمانی کبری پرداخته انتشارات تات

ازهوش هیجانی تا موفقیت سازمانی کبری پرداخته انتشارات تات بخش های کتاب ازهوش هیجانی تاموفقیت سازمانی:1_تعاریف و مفاهیم2_ پژوهش های مرتبط3_ هوش هیج..

<p><br></p>

35,000 تومان

خودپنداره، هوش معنوی وراهبردهای تنظیم شناختی هیجان کبری پرداخته انتشارات تات

خودپنداره، هوش معنوی وراهبردهای تنظیم شناختی هیجان کبری پرداخته انتشارات تات ویژگی های شخصیتی و خودپنداره، می توانند تحت تاثیر عوامل مختلفی ازجمل..

<p><br></p>

55,000 تومان

ناموجود

ویژگی های شخصیتی و ادراک تعامل اجتماعی کبری پرداخته انتشارات تات

ویژگی های شخصیتی و ادراک تعامل اجتماعی کبری پرداخته انتشارات تات امروزه باتوجه به پیشرفت وگسترش جوامع بشری ، لزوم ارتباط داشتن و تعامل با دیگران ..

<p><br></p>

40,000 تومان

نمايش 1 تا 3 از 3 (1 صفحه)

© Copyright 2019 All Rights Reserved

طراحی سایت نونگار پردازش