لوگو سایت نوین بوک

انتشارات رسا


ارتباطات انسانی-جلد دوم علی اکبر فرهنگی انتشارات رسا

ارتباطات انسانی-جلد دوم علی اکبر فرهنگی انتشارات رساسرفصل ها:فصل 11: ارتباط دونفرهفصل 12: ارتباطات در گروه های کوچک فصل 13:تعارض و مذاکره فص..

<p><br></p>

65,000 تومان 58,500 تومان

استارت آپ 100 دلاری محمد نوری زاده انتشارت رسا

استارت آپ 100 دلاری محمد نوری زاده انتشارت رسا(( راه اندازی ارزان کسب و کار ))برای تامین زندگی خود راه تازه ای در پیش بگیرید کاری را که دوست دارید انج..

<p><br></p>

65,000 تومان

58,500 تومان 65,000 تومان

<p><br></p>

الزامات مذاکره

فصل اول : ماهیت مذاکرهفصل دوم : راهبرد و تاکتیک های چانه زنی توزیعیفصل سوم : راهبرد و تاکتیک های مذاکرات تلفیقیفصل چهارم : مذاکره : راهبرد و برنامه ری..

<p><br></p>

65,000 تومان 58,500 تومان

تئوری اقتصاد خرد-تقرب ریاضی جیمز هندرسن با ترجمه مرتضی قره باغیان انتشارات رسا

تئوری اقتصاد خرد-تقرب ریاضی جیمز هندرسن با ترجمه مرتضی قره باغیان انتشارات رساسرفصل ها:فصل1-مقدمهفصل2-نظریه رفتار مصرف کنندهفصل3-سیستم هزینه خطیفصل4-ت..

<p><br></p>

150,000 تومان 135,000 تومان

توسعه ی روستایی-الگویی جدید برای کشورهای در حال توسعه عیسی منصوری انتشارات موسسه خدمات فرهنگی رسا

توسعه ی روستایی-الگویی جدید برای کشورهای در حال توسعه عیسی منصوری انتشارات موسسه خدمات فرهنگی رسافهرست مطالب:فصل اول:مرور کلیفصل دوم:دنیای روستایی امر..

<p><br></p>

70,000 تومان 63,000 تومان

جلد اول ارتباطات انسانی-مبانی علی اکبر فرهنگی انتشارات رسا

جلد اول ارتباطات انسانی-مبانی علی اکبر فرهنگی انتشارات رساسرفصل ها:فصل 1: ماهیت ارتباطات فصل 2: مدل های ارتباطی  و نقش انها در شناخت فراگرد ..

<p><br></p>

85,000 تومان 76,500 تومان

خانواده درمانی-ویراست هشتم هربرت و آیرین گولدنبرگ با ترجمه ی مهرداد فیروزبخت انتشارات رسا

خانواده درمانی-ویراست هشتم هربرت و آیرین گولدنبرگ با ترجمه ی مهرداد فیروزبخت انتشارات رسافهرست مطالب:بخش یک-مبانی روان شناسی خانواده1.اتخاذ چهارچوب را..

<p><br></p>

150,000 تومان 135,000 تومان

روان شناسی بالینی کودک-یادگیری اجتماعی، رشد و رفتار مارتین هربرت با ترجمه ی مهرداد فیروزبخت انتشارات رسا

روان شناسی بالینی کودک-یادگیری اجتماعی، رشد و رفتار مارتین هربرت با ترجمه ی مهرداد فیروزبخت انتشارات رسااین کتاب منبع جامعی برای مدرسان و دانشجویان رش..

<p><br></p>

75,000 تومان 67,500 تومان

روان شناسی تربیتی جان دبلیو سانتراک با ترجمه شاهده سعیدی انتشارات رسا

روان شناسی تربیتی جان دبلیو سانتراک با ترجمه شاهده سعیدی انتشارات رساسرفصل ها:فصل 1 : روان شناسی تربیتی فصل 2: رشد شناختی و زبان فصل 3: زمین..

<p><br></p>

180,000 تومان 162,000 تومان

روان شناسی رشد-دیدگاه عمری: از دوران جنینی تا پیری رابرت کایل با ترجمه مهرداد فیروزبخت انتشارات رسا

روان شناسی رشد-دیدگاه عمری: از دوران جنینی تا پیری رابرت کایل با ترجمه مهرداد فیروزبخت انتشارات رسافهرست مطالب:فصل1-مطالعه رشد انسانبخش1-پیشاتولدی شیر..

<p><br></p>

85,000 تومان

ریشه واحد و همجمعی در اقتصادسنجی محمد نوفرستی انتشارات رسا

ریشه واحد و همجمعی در اقتصادسنجی محمد نوفرستی انتشارات رساسرفصل ها:فصل اول: مقدمه فصل دوم: الگوهای سری زمانیفصل سوم: آزمون پایائیفصل چهارم:فصل چه..

<p><br></p>

38,000 تومان

زمینه روان شناسی سانتراک-جلد اول با ترجمه مهرداد فیروزبخت انتشارات رسا

زمینه روان شناسی سانتراک-جلد اول با ترجمه مهرداد فیروزبخت انتشارات رساسرفصل ها:فصل 1: روان شناسی چیست ؟فصل2 : روش های علمی روان شناسی فصل 3: مبان..

<p><br></p>

155,000 تومان 139,500 تومان

زمینه روان شناسی سانتراک-جلد دوم با ترجمه مهرداد فیروزبخت انتشارات رسا

زمینه روان شناسی سانتراک-جلد دوم با ترجمه مهرداد فیروزبخت انتشارات رساسرفصل ها:فصل 10: هوش فصل 11: انگیزش و هیجان شخصیت فصل 12: شخصیت ف..

<p><br></p>

145,000 تومان 130,500 تومان

سبک افراد در محل کار روبرت بولتون ترجمه صالح رحیمی انتشارات رسا

کتاب سبک افراد در محل کار روبرت بولتون ترجمه صالح رحیمی انتشارات رساکتاب حاضر نشان میدهد چگونه این شکل از تفاوت ها را مدیریت کرده و ارتباطات را بهبود ..

<p><br></p>

87,000 تومان 78,300 تومان

عشق ویرانگر براد جانسون با ترجمه ی زهرا حسین زاده انتشارات رسا

عشق ویرانگر براد جانسون با ترجمه ی زهرا حسین زاده انتشارات رساغالبا داستان این گونه آغاز میشود که: شما با فردی جذاب، فریبنده و دوست داشتنی ملاقات میکن..

<p><br></p>

85,000 تومان 76,500 تومان

عصر سوم بازاریابی فیلیپ کاتلر با ترجمه هرمز مهرانی انتشارات رسا

عصر سوم بازاریابی فیلیپ کاتلر با ترجمه هرمز مهرانی انتشارات رساسرفصل ها:فصل1-روند هافصل2-مدل آینده عصر سوم بازاریابیفصل3-بازاریابی رسالت شرکت ها به مص..

<p><br></p>

11,000 تومان

نمايش 1 تا 16 از 25 (2 صفحه)

© Copyright 2019 All Rights Reserved

طراحی سایت نونگار پردازش