انتشارات آذرخش


ناموجود

آشنائی با اصول مدیریت و ساختمان و کار گاه سید محمد رضا موسویان انتشارات آذرخش

آشنائی  با اصول مدیریت و ساختمان و کار گاه  سید محمد رضا موسویان انتشارات آذرخشبخش 1: آشنایی با اصول مدیریت ساختمان و کارگاه بخش 2:واحد..

<p><br></p>

150,000 تومان

آشنایی با اصول مدیریت ساختمان و کارگاه محمد رضا موسویان انتشارات آذرخش

آشنایی با اصول مدیریت ساختمان و کارگاه محمد رضا موسویان انتشارات آذرخشسر فصل های کتاب آشنایی با اصول مدیریت ساختمان و کارگاه:1-آشنایی با اصول مدی..

<p><br></p>

150,000 تومان 105,000 تومان

اصول و مبانی در طراحی معماری و شهرسازی سید محمد رضا موسویان انتشارات آذرخش

اصول و مبانی در طراحی معماری و شهر سازی سید محمد رضا موسویان انتشارات آذرخشهدف از تالیف این کتاب  آشنائی کلی دانشجویان این رشته و سایر دست اندر ک..

<p><br></p>

125,000 تومان

نمايش 1 تا 3 از 3 (1 صفحه)

© Copyright 2019 All Rights Reserved

طراحی سایت نونگار پردازش