انتشارات کارنامه کتاب


خلاقیت تصویری کتاب تمرین (مجموعه کتاب 7 رنگ) آتوسا خلج امیرحسینی انتشارات کارنامه کتاب

خلاقیت تصویری کتاب تمرین (مجموعه کتاب 7 رنگ) آتوسا خلج امیرحسینی انتشارات کارنامه کتابکتاب حاضر، بر این اساس تدوین شده است که مجموعه ای از سوالات را ب..

<p><br></p>

344,000 تومان

خلاقیت موسیقی (مجموعه کتاب 7 رنگ) کیوان جعفری نژاد انتشارات کارنامه کتاب

خلاقیت موسیقی (مجموعه کتاب 7 رنگ) کیوان جعفری نژاد انتشارات کارنامه کتابکتاب حاضر، کتاب جامعی در زمینه تست و تمرین خلاقیت موسیقی می باشد که مورد استفا..

<p><br></p>

339,000 تومان

ناموجود

مجموعه پرسش های تاریخ هنر ایران و جهان (مجموعه کتاب 7 رنگ) احمد رستمعلی انتشارات کارنامه کتاب

مجموعه پرسش های تاریخ هنر ایران و جهان (مجموعه کتاب 7 رنگ) احمد رستمعلیکتاب حاضر، در دو بخش تاریخ هنر ایران و تاریخ هنر جهان تنظیم شده است و می تواند ..

<p><br></p>

309,000 تومان

مجموعه پرسش های ترسیم فنی (مجموعه کتاب 7 رنگ) آذین پازوکی انتشارات کارنامه کتاب

مجموعه پرسش های ترسیم فنی (مجموعه کتاب 7 رنگ) انتشارات کارنامه کتابدر انتهای کتاب حاضر ده آزمون جامع طراحی شده است. این آزمون ها مطالبی که هنرآموزان ب..

<p><br></p>

164,000 تومان

ناموجود

مجموعه پرسش های خلاقیت نمایشی (مجموعه کتاب 7 رنگ) افسانه نسل شریف انتشارات کارنامه کتاب

مجموعه پرسش های خلاقیت نمایشی (مجموعه کتاب 7 رنگ) انتشارات کارنامه کتابکتاب حاضر، عنوانی بحث برانگیز برای داوطلبان کنکور سراسری هنر است. فقدان منبع در..

<p><br></p>

179,000 تومان

مجموعه پرسش های خواص مواد (مجموعه کتاب 7 رنگ) نوید ایزدگشسب انتشارات کارنامه کتاب

مجموعه پرسش های خواص مواد (مجموعه کتاب 7 رنگ) نوید ایزدگشسبفصول اولیه کتاب حاضر، به مفاهیم مهم تر و فصول آخر به عناوین پرتکرار آزمون های سال های گذشته..

<p><br></p>

259,000 تومان

کتاب درس ترسیم فنی (مجموعه کتاب 7 رنگ) آذین پازوکی انتشارات کارنامه کتاب

درس ترسیم فنی (مجموعه کتاب 7 رنگ) انتشارات کارنامه کتابدر کتاب حاضر، تمامی مباحث ارائه شده در کتب درسی در کامل ترین و جامع ترین شکل، کمترین حجم و با ب..

<p><br></p>

214,000 تومان

نمايش 1 تا 7 از 7 (1 صفحه)

© Copyright 2019 All Rights Reserved

طراحی سایت نونگار پردازش