انتشارات شرکت مهندسی مشاور دز آب


طراحی سازه های هیدرولیکی حسین محمد ولی سامانی انتشارات شرکت مهندسی مشاور دز آب

کتاب طراحی سازه های هیدرولیکی حسین محمد ولی سامانی انتشارات شرکت مهندسی مشاور دز آبفهرست مطالب1: سدها2: سرزیرها3: سدهای انحرافی4: آبگیرهای سدهای مخزنی..

<p><br></p>

130,000 تومان 117,000 تومان

نمايش 1 تا 1 از 1 (1 صفحه)

© Copyright 2019 All Rights Reserved

طراحی سایت نونگار پردازش