لوگو سایت نوین بوک

انتشارات شرکت مهندسی مشاور دز آب


طراحی سازه های هیدرولیکی حسین محمد ولی سامانی انتشارات شرکت مهندسی مشاور دز آب

طراحی سازه های هیدرولیکی حسین محمد ولی سامانی انتشارات شرکت مهندسی مشاور دز آبفهرست مطالب1: سدها2: سرزیرها3: سدهای انحرافی4: آبگیرهای سدهای مخزنی5: سا..

<p><br></p>

95,000 تومان 85,500 تومان

نمايش 1 تا 1 از 1 (1 صفحه)

© Copyright 2019 All Rights Reserved

طراحی سایت نونگار پردازش