لوگو سایت نوین بوک

انتشارات سازمان حسابرسی


استاندار های بین المللی آموزش حسابداری نشریه199 مدیریت آموزش و تحقیقات انتشاران سازمان حسابرسی

کتاب استاندار های بین المللی آموزش حسابداری  نشریه199   مدیریت آموزش و تحقیقات انتشاران سازمان حسابرسی کمیته آموزش سازمان حسابرسی  ..

<p><br></p>

10,000 تومان

راهنمای بکار گیری استاندارد ها یبین المللی حسابداری شماره 12 مالیات بر آمد نشریه 204 موسی بزرگ اصل انتشارات سازمان حسابرسی

کتاب راهنمای بکار گیری  استاندارد ها یبین المللی  حسابداری شماره 12 مالیات بر آمد نشریه 204 موسی بزرگ اصل  انتشارات سازمان حسابرسی کاهش..

<p><br></p>

7,500 تومان

تجزیه و تحلیل صورتهای مالی چاپ بیستم با تجدید نظر کامل نشریه 129انتشارات سازمان حسابرسی

کتاب تجزیه وتحلیل صورتهای مالی (چاپ 22 )با تجدید نظر کامل (1401)نشریه    129انتشارات سازمان حسابرسیمجموعه کتاب های انتشارات سازمان حساب..

<p><br></p>

56,000 تومان

حساب داری مالی جلد اول نشریه 75 ;دکتر رضا شباهنگ انتشارات سازمان حسابرسی

کتاب حساب داری مالی جلد اول نشریه 75 ;دکتر رضا شباهنگ انتشارات سازمان  حسابرسی  به منظور دستیابی  به این هدف  کوشش شده است که در ت..

<p><br></p>

5,500 تومان

حسابداری مدیریت-نشریه 131 رضا شباهنگ انتشارات سازمان حسابرسی

حسابداری مدیریت-نشریه 131 رضا شباهنگ انتشارات سازمان حسابرسیسرفصل ها:نقش حسابداری مدیریت در محیط در حال تغییرهزینه یابی بر مبنای فعالیت و سیستم مدیریت..

<p><br></p>

40,000 تومان

حسابرسی کامپیوتری نشریه 148گسترش روز افزون و همه جانبه کامپیوتر موجب در گونی های ژرفی در زمینه های اقتصادی انتشارات سازمان حسابرسی

کتاب گسترش روز افزون و همه جانبه کامپیوتر  موجب در گونی های ژرفی  در زمینه های اقتصادی انتشارات سازمان حسابرسیاجتماعی و رفتاری انسان  ا..

<p><br></p>

5,000 تومان

راهنمای بکار گیری استاندارد حساب داری شماره 9 حسابداری پیمانه ای بلند مدت نشریه 185 دکتر موسی بزرگ اصل انتشاران سازمان حسابرسی

کتاب راهنمای بکار گیری  استاندارد حساب داری شماره 9  حسابداری پیمانه ای بلند مدت  نشریه 185 دکتر موسی بزرگ اصل انتشاران سازمان حسابرسی ..

<p><br></p>

15,000 تومان

راهنمای بکار گیری استاندارد حسابداری شماره 15 حسابداری سرمایه گذاری ها نشریه 182امید پور حیدری انتشارات سازمان حسابرسی

کتاب راهنمای بکار گیری استاندارد حسابداری شماره 15  حسابداری سرمایه گذاری ها  نشریه  182امید پور حیدری انتشارات سازمان حسابرسی پس از ای..

<p><br></p>

20,000 تومان

راهنمای جامع حسابرسی عملیاتی نشریه149 هری آر.رایدر انتشارات سازمان حسابرسی

کتاب راهنمای جامع حسابرسی عملیاتی  نشریه149  هری آر.رایدر انتشارات سازمان حسابرسیمطالب این کتاب کامل و جامع است و بیانی ساده و قابل فهم دارد..

<p><br></p>

15,000 تومان

قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی انتشارات سازمان حسابرسی

قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی انتشارات سازمان حسابرسیفهرست مطالب:قانون احکام دائمی..

<p><br></p>

6,000 تومان

مبانی نظری حسابداری و گزارشگری مالی نشریه 113سازمان حسابرسی انتشارات سازمان حسابرسی

کتاب مبانی نظری حسابداری و گزارشگری مالی  نشریه  113سازمان حسابرسی  انتشارات سازمان حسابرسی تحولات پیاپی  و پیشرفت های  سریعی..

<p><br></p>

4,000 تومان

ملاحظات خاص در بکارگیری استانداردهای بین المللی حسابرسی بانکهای تجاری بیانیه های شماره 1000و1004و1006 نشریه 132

ملاحظات خاص در بکارگیری استانداردهای بین المللی حسابرسی بانکهای تجاری بیانیه های شماره 1000و1004و1006 نشریه 132فهرست مندرجات:بیانیه 1000-روشهای دریافت..

<p><br></p>

8,500 تومان

نشریه 101-مبانی و روشهای عمومی حسابداری مصطفی علی مدد انتشارات سازمان حسابرسی چاپ 1401

کتاب مبانی و روش های عمومی حسابداری مصطفی علی مدد انتشارات سازمان حسابرسی چاپ 1401این کتاب می تواند مناسب کسانی باشد که در هنرستان یا مراکز آموزشی مشغ..

<p><br></p>

60,000 تومان

نشریه 1019-اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی استانداردهای حسابرسی عملیاتی انتشارات سازمان حسابرسی

نشریه 1019-اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسیامروزه در جهان، به کارگیری کارآمد و مؤثر هزینه ها،یکی از چالش های زندگی کاری افراد می باشد. با توسعۀ تجارت و..

<p><br></p>

12,000 تومان

ناموجود

نشریه 102-مدیریت مالی جلد دوم رضا شباهنگ انتشارات سازمان حسابرسی

کتاب نشریه 102-مدیریت مالی جلد دوم رضا شباهنگ انتشارات سازمان حسابرسیدر سالهایی اخیر دامنه ی فعالیت های مسئولیتهای مدیران مالی گسترش یافته و با تغییرا..

<p><br></p>

6,000 تومان

نشریه 1022-قانون مالیات های مستقیم انتشارات سازمان حسابرسی

نشریه 1022-قانون مالیات های مستقیم انتشارات سازمان حسابرسیمصوب 1366/12/3 واصلاحیه مصوب 1394/4/31 واصطلاحات بعدی تا تاریخ 1398/3/20فهرست مطالب:باب اول ..

<p><br></p>

8,000 تومان

نمايش 1 تا 16 از 127 (8 صفحه)

© Copyright 2019 All Rights Reserved

طراحی سایت نونگار پردازش