لوگو سایت نوین بوک

انتشارات دانشگاه صنعتی مالک اشتر


نظریه کدگذاری کانال حسین خالقی بیزکی انتشارات دانشگاه صنعتی مالک اشتر

نظریه کدگذاری کانال حسین خالقی بیزکی انتشارات دانشگاه صنعتی مالک اشترفهرست1: مقدمه ای بر سامانه های مخابراطی کدشده2: مقدمه ای بر جبر خطی3: کدهای بلوکی..

<p><br></p>

43,000 تومان 38,700 تومان

نمايش 1 تا 1 از 1 (1 صفحه)

© Copyright 2019 All Rights Reserved

طراحی سایت نونگار پردازش