انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهان


ناموجود

اصول علم و مهندسی مواد سید حسین تویسر کانی انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهان

اصول علم و مهندسی مواد  سید حسین تویسر کانی انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهان حمد و سپاس بی پایان آفریننده و پروردگار جهان  بی کران هستی  ر..

<p><br></p>

49,000 تومان 44,100 تومان

الکتروشیمی خوردگی د.ل.پیرون محمدعلی گلعذار انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهان

کتاب الکتروشیمی خوردگی محمدعلی گلعذار انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهانمجموعه کتاب های انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهانفهرست مطالب کتاب الکتروشیمی خوردگی د.ل..

<p><br></p>

72,000 تومان 64,800 تومان

الکترونیک قدرت دانیل دبلیو.هارت انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهان

کتاب الکترونیک قدرت دانیل دبلیو.هارت انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهانمجموعه کتاب های انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهانفهرست مطالب کتاب الکترونیک قدرت دانیل د..

<p><br></p>

20,000 تومان 18,000 تومان

تحلیل ماشین های الکتریکی و سامانه های درایو پال . سی. کراوز اولگ وازینزوک اسکات د. سودوف انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهان

تحلیل ماشین های الکتریکی و سامانه های درایو  پال . سی. کراوز اولگ وازینزوک اسکات د. سودوف انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهاندروس مربوط  به ماشین ..

<p><br></p>

99,000 تومان

ترمودینامیک آماری: مبانی وکاربردها ویرایش دوم غلامعباس پارسافر انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهان

ترمودینامیک آماری: مبانی وکاربردها ویرایش دوم غلامعباس پارسافر انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهانفصل1: مبانی وکاربردهای مقدماتیفصل2:سایر مجموعه ها ونظریه ا..

<p><br></p>

75,000 تومان

ناموجود

حساب دیفرانسیل و انتگرال (توابع حقیقی یک متغیره) منصور آقاسی انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهان

کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال (توابع حقیقی یک متغیره) منصور آقاسیکتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال (توابع حقیقی یک متغیره) آقاسی توسط انتشارات دانشگاه اصف..

<p><br></p>

18,000 تومان 16,200 تومان

حساب دیفرانسیل و انتگرال یک متغیره منصور آقاسی انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهان

کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال یک متغیره منصور آقاسیکتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال آقاسی توسط انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهان به چاپ رسیده است.مجموعه کتاب..

<p><br></p>

18,000 تومان 16,200 تومان

دینامیک سازه ها (ویرایش دوم)ری دبلیو. کلاف , محمد مهدی سعادت پور انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهان

کتاب دینامیک سازه ها (ویرایش 2)ری دبلیو. کلاف , محمد مهدی سعادت پور انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهانفهرست مطالبفصل 1 : نظری اجمالی بر دینامیک سازه هافصل ..

<p><br></p>

99,000 تومان

دینامیک سیالات محاسباتی برای مهندسان جلد اول هافمن و اس تی چیانگ ترجمه احمدرضا عظیمیان انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهان

کتاب دینامیک سیالات محاسباتی برای مهندسان جلد اول هافمن و اس تی چیانگ  انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهاناین کتاب دوجلدی حاضر برای استفاده در دوره های..

<p><br></p>

110,000 تومان 99,000 تومان

دینامیک گاز هاعلی اکبر عالم رجبی جیمزئی ا جان انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهان

کتاب دینامیک گازها جیمزئی ا جان انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهانخرید کتاب حل دینامیک گازهای جیمزجانفهرست مطالب کتاب دینامیک گاز هاعلی اکبر عالم رجبیفصل1-..

<p><br></p>

85,000 تومان 80,750 تومان

سازه های انتقال آب محمد کریم بیرامی انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهان

سازه های انتقال آب محمد کریم بیرامی انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهان جنبه هاب تئوری و عملی علوم سرعت رو به افزایش است و علوم مربوط  به مهندسی آب و س..

<p><br></p>

23,500 تومان

سیستم های مخابراتی دیجیتال وآنالوگ چاپ دهم سام.شانموگام انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهان

کتاب سیستم های مخابراتی دیجیتال وآنالوگ چاپ دهم ترجمه محمدرضا عارف انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهانمجموعه کتاب های انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهانفهرست مطا..

<p><br></p>

80,000 تومان 76,000 تومان

شکل دهی فلزات ویرایش دوم حسین تویسرکانی انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهان

کتاب شکل دهی فلزات ویرایش دوم انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهانمجموعه کتاب های انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهانفهرست مطالب کتاب شکل دهی فلزات حسین تویسرکانیف..

<p><br></p>

70,000 تومان 63,000 تومان

ناموجود

شیمی تجزیه کمی (ویرایش سوم) دانیل سی.هریس انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهان

شیمی تجزیه کمی (ویرایش سوم) دانیل سی.هریس انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهان فصل 1:واحد ها و غلظت ها فصل 2:ابزار کار فصل3:خطای تجربیفصل4:آمارفصل5..

<p><br></p>

18,600 تومان 16,740 تومان

شیمی عمومی برای رشته های مهندسی غلامعباس پارسا فرانتشارات دانشگاه صنعتی اصفهان

شیمی عمومی برای رشته های مهندسی غلامعباس پارسا فرانتشارات دانشگاه صنعتی اصفهانفهرست مطالبفصل 1 : مقدمهفصل 2 : رفتار گاز هافصل 3 : خواص عناصر و جدول تن..

<p><br></p>

16,200 تومان

شیمی فیزیک-ترمودینامیک و سینتیک شیمیایی پیتر اتکینز با ترجمه ی غلام عباس پارسافر انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهان

کتاب شیمی فیزیک-ترمودینامیک و سینتیک شیمیایی پیتر اتکینز با ترجمه ی غلام عباس پارسافر انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهاندر این ویرایش جدید سبک و روش معمول ..

<p><br></p>

175,000 تومان 166,250 تومان

نمايش 1 تا 16 از 34 (3 صفحه)

© Copyright 2019 All Rights Reserved

طراحی سایت نونگار پردازش