انتشارات دانشگاه سیستان و بلوچستان


روش تحقیق در مدیریت نور محمد یعقوبی انتشارات دانشگاه سیستان و بلوچستان

روش تحقیق در مدیریت نور محمد یعقوبی انتشارات دانشگاه سیستان و بلوچستانفصل 1: کلیات تحقیقفصل 2:ادبیات تحقیق و ماخذ نویسیفصل 3: روش شناسی تحقیق فصل..

<p><br></p>

12,000 تومان 10,800 تومان

نمايش 1 تا 1 از 1 (1 صفحه)

© Copyright 2019 All Rights Reserved

طراحی سایت نونگار پردازش