انتشارات دانشگاه جامع امام حسین


الکترومغناطیس مهندسی پیشرفته 1 کنستانتین بالانیس ترجمه ضرغام رستمی انتشارات دانشگاه جامع امام حسین

کتاب الکترومغناطیس مهندسی پیشرفته 1 کنستانتین بالانیسکتاب حاضر درباره ی موضوعات اساسی و پیشرفته مانند معادلات انتگرال، قضایای الکترومغناطیسی، موج برها..

<p><br></p>

162,000 تومان

الکترومغناطیس مهندسی پیشرفته 2 کنستانتین بالانیس ترجمه ضرغام رستمی انتشارات دانشگاه جامع امام حسین

کتاب الکترومغناطیس مهندسی پیشرفته 2 کنستانتین بالانیسکتاب حاضر درباره ی موضوعات اساسی و پیشرفته مانند معادلات انتگرال، قضایای الکترومغناطیسی، موج ..

<p><br></p>

162,000 تومان

ناموجود

رشد حرکتی ویرایش سوم معصومه شجاعی انتشارات دانشگاه جامع امام حسین

کتاب رشد حرکتی ویرایش سوم انتشارات دانشگاه جامع امام حسینکتاب حاضر شامل مباحثی در خصوص رشد جسمانی انسان در دوره ی قبل و پس از تولد و رشد حرکتی در دورا..

<p><br></p>

79,000 تومان 71,100 تومان

نمايش 1 تا 3 از 3 (1 صفحه)

© Copyright 2019 All Rights Reserved

طراحی سایت نونگار پردازش