لوگو سایت نوین بوک

انتشارات دانشگاه جامع امام حسین


الکترومغناطیس مهندسی پیشرفته (جلد اول)

الکترومغناطیس مهندسی پیشرفته (جلد اول)ویرایش دومکتاب الکترومغناطیس مهندسی پیشرفته نوشته پروفسور بالانیس اثری است که دارای جزئیات کامل تحلیلی، دقت زیاد..

<p><br></p>

162,000 تومان

145,800 تومان 162,000 تومان

<p><br></p>

الکترومغناطیس مهندسی پیشرفته (جلد دوم)

الکترومغناطیس مهندسی پیشرفته (جلد دوم)ویرایش دومکتاب الکترومغناطیس مهندسی پیشرفته نوشته پروفسور بالانیس اثری است که دارای جزئیات کامل تحلیلی، دقت ..

<p><br></p>

162,000 تومان 145,800 تومان

نمايش 1 تا 2 از 2 (1 صفحه)

© Copyright 2019 All Rights Reserved

طراحی سایت نونگار پردازش