انتشارات دانشگاه بوعلی سینا


اصول مکانیک سنگ برای مهندسین زمین شناسی عمران ومعدن غلامرضا خانلری انتشارات دانشگاه بوعلی سینا

اصول مکانیک سنگ برای مهندسین زمین شناسی عمران ومعدن غلامرضا خانلری انتشارات دانشگاه بوعلی سینامکانیک سنگ یکی از شاخه های علم ژئوتکنیک است که به بررسی ..

<p><br></p>

75,000 تومان 52,500 تومان

تراکتورها و ماشینهای کشاورزی جلد اول داود منصوری راد انتشارات بوعلی سینا

تراکتورها و ماشینهای کشاورزی جلد اول داود منصوری راد انتشارات بوعلی سینافصل1:اهمیت ماشین در کشاورزیفصل2:مکانیزاسیون کشاورزی در ایرانفصل3:منابع توان مز..

<p><br></p>

265,000 تومان

تراکتورها و ماشینهای کشاورزی جلد دوم داود منصوری رادانتشارات دانشگاه بوعلی سینا

تراکتورها و ماشینهای کشاورزی جلد دوم داود منصوری رادانتشارات دانشگاه بوعلی سینافهرست مطالب کتاب تراکتورها و ماشین های کشاورزی جلد دوم فصل اول: ما..

<p><br></p>

155,000 تومان

ناموجود

حل مسأله در شیمی تجزیه تی. پی. هاجیونو با ترجمه عباس افخمی انتشارات بوعلی سینا

حل مسئله در شیمی تجزیه تی. پی. هاجیونوهدف اصلی کتاب حاضر، کمک و راهنمایی به یادگیری روش صحیح حل مسئله می باشد . دانشجویان را با انجام محاسبات شیمی تجز..

<p><br></p>

220,000 تومان

راهنمای بالینی زوج درمانی آلن اس گورمن ترجمه ی رزیتا امانی انتشارات دانشگاه بوعلی سینا

راهنمای بالینی زوج درمانی آلن اس گورمن انتشارات دانشگاه بوعلی سینادکتر آلن اس گورمن،پروفسور روان پزشکی و مدیر بخش کارآموزی خانواده درمانی در دانشکده ی..

<p><br></p>

290,000 تومان

روان شناسی شناختی و فراشناختی ابوالقاسم یعقوبی انتشارات دانشگاه بوعلی سینا

روان شناسی شناختی و فراشناختی ابوالقاسم یعقوبی انتشارات دانشگاه بوعلی سیناسر فصل های کتاب روان شناسی شناختی و فراشناختی انتشارات دانشگاه بوعلی سی..

<p><br></p>

123,000 تومان 86,100 تومان

روش اجزای محدود (مفاهیم وکاربردها) غلامحسین مجذوبی انتشارات دانشگاه بوعلی سینا

روش اجزای محدود انتشارات دانشگاه بوعلی سینافهرست مطالب کتاب روش اجزای محدود غلامحسین مجذوبی:فصل اول: مفهوم تاریخچه و کاربردهای اجزای محدودفصل دوم: روش..

<p><br></p>

214,000 تومان

ناموجود

روش تدریس تربیت بدنی در مدارس غلامرضا شعبانی بهار انتشارات دانشگاه ابوعلی سینا

روش تدریس تربیت بدنی در مدارس انتشارات دانشگاه ابوعلی سینافهرست مطالب کتاب روش تدریس تربیت بدنی در مدارس غلامرضا شعبانی بهارآشنایی با مفاهیماهداف عموم..

<p><br></p>

88,000 تومان

زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیک غلامرضا خانلری انتشارات دانشگاه بوعلی سینا

زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیک غلامرضا خانلری انتشارات دانشگاه بوعلی سیناژئوتکنیک شاخه ای از علوم مهندسی است که از مجموعه گرایش های مکانیک خاک، مکانیک س..

<p><br></p>

136,000 تومان 95,000 تومان

زمین شناسی مهندسی کارست محمد حسین قبادی انتشارات دانشگاه بوعلی سینا

زمین شناسی مهندسی کارست محمد حسین قبادی انتشارات دانشگاه بوعلی سینافهرست مطالب کتاب زمین شناسی مهندسی کارست محمد حسین قبادی فصل1-تعاریف رده بندی ..

<p><br></p>

60,000 تومان 50,000 تومان

ناموجود

شیمی معدنی-جلد دوم میسلر با ترجمه ی سید جواد صابونچی انتشارات دانشگاه بوعلی سینا

شیمی معدنی-جلد 2 میسلر با ترجمه ی سید جواد صابونچی انتشارات دانشگاه بوعلی سینافهرست مطالب کتاب شیمی معدنی با ترجمه ی سید جواد صابونچی فصل هشت- شیمی کو..

<p><br></p>

135,000 تومان

شیمی معدنی-جلد1 گری ال. میسلر با ترجمه ی یحیی فرهنگی انتشارات دانشگاه بوعلی سینا

شیمی معدنی-جلد1 گری ال. میسلر انتشارات دانشگاه بوعلی سینافهرست مطالب کتاب شیمی معدنی  ترجمه ی یحیی فرهنگیمقدمه ای بر شیمی معدنیساختار اتمینظریه س..

<p><br></p>

197,000 تومان

مبانی زمین شناسی مهندسی ویژه دانشجویان زمین شناسی چاپ سوم محمد حسین قبادی انتشارات دانشگاه بوعلی سینا

 مبانی زمین شناسی مهندسی ویژه دانشجویان زمین شناسی چاپ سوم محمد حسین قبادی انتشارات دانشگاه بوعلی سینافهرست مطالب کتاب مبانی زمین شناسی مهندسی وی..

<p><br></p>

60,000 تومان

مدارهای مخابراتی حمیدرضا کرمی انتشارات دانشگاه بوعلی سینا

مدارهای مخابراتی حمیدرضا کرمی دانشگاه انتشارات بوعلی سیناسر فصل های کتاب مدارهای مخابراتی حمیدرضا کرمی:شبکه های تزویج باند پهن و باند باریکت..

<p><br></p>

95,000 تومان 67,000 تومان

مدیریت و طرز اجرای مسابقات ورزشی غلامرضا شعبانی بهار انتشارات دانشگاه بو علی سینا

مدیریت و طرز اجرای مسابقات ورزشی غلامرضا شعبانی بهار انتشارات دانشگاه بو علی سیناانسان به طور فطری اجتماعی افریده شده است و در زندگی اجتماعی خود تحت ت..

<p><br></p>

84,000 تومان

مقاومت مصالح تیموشینکو ترجمه غلامحسین مجذوبی انتشارات دانشگاه بوعلی سینا

مقاومت مصالح تیموشینکو ترجمه غلامحسین مجذوبی انتشارات دانشگاه بوعلی سیناشامل 1000 مسئله همراه با پاسخسر فصل های کتاب مقاومت مصالح انتشارات دانشگا..

<p><br></p>

240,000 تومان 168,000 تومان

نمايش 1 تا 16 از 20 (2 صفحه)

© Copyright 2019 All Rights Reserved

طراحی سایت نونگار پردازش