انتشارات جهاد دانشگاهی واحد تربیت معلم


مدیریت نیروی انسانی مصطفی عسگریان انتشارات جهاد دانشگاهی واحد تربیت معلم

مدیریت نیروی انسانی مصطفی عسگریان انتشارات جهاد دانشگاهی واحد تربیت معلمامروزه که سازمانهای اجتماعی اعم از تولیدی و خدماتی گسترش می یابند نیاز به توسع..

<p><br></p>

27,000 تومان

نمايش 1 تا 1 از 1 (1 صفحه)

© Copyright 2019 All Rights Reserved

طراحی سایت نونگار پردازش