لوگو سایت نوین بوک

انتشارات آگه


مقدمه ای بر برنامه ریزی آموزشی و درسی علی تقی پورظهیرانتشارات آگه

کتاب  مقدمه ای بر برنامه ریزی آموزشی و درسی  علی تقی پورظهیرانتشارات آگهزمانی که تلاش برای توسعه در کشور های جهان سوم آغاز شد آموزش و پرورش&..

<p><br></p>

56,000 تومان 50,400 تومان

اصول اساسی برنامه ریزی درسی و آموزشی رالف تایلر با ترجمه ی علی تقی پور ظهیر انتشارات آگه

اصول اساسی برنامه ریزی درسی و آموزشی رالف تایلر با ترجمه ی علی تقی پور ظهیر انتشارات آگهسرفصل ها:فصل اول: مدارس باید درصد تحقق چه مقاصد تربیتی باشند؟ف..

<p><br></p>

58,000 تومان 52,200 تومان

برنامه ریزی آموزش و پرورش نظریه ها -روش ها وفنون علی تقی پور ظهیر انتشارات آگه

برنامه ریزی آموزش و پرورش نظریه ها -روش ها وفنون علی تقی پور ظهیر انتشارات آگهبخش یکم اصطلاحات و بنیان های برنامه ریزیفصل یکم : تعریف اصطلاحات و موضوع..

<p><br></p>

15,000 تومان 13,500 تومان

برنامه ریزی درسی برای مدارس ابتدایی در هزاره سوم علی تقی پور ظهیر انتشارات آگه

برنامه ریزی درسی برای مدارس ابتدایی در هزاره سوم  علی تقی پور  ظهیر انتشارات آگهامروزه آموزش و پرورش  به ویزه برنامه ریزی  درسی از..

<p><br></p>

56,000 تومان 50,400 تومان

82,800 تومان 92,000 تومان

<p><br></p>

جامعه شناسی جوانان ایران محمد نبوی انتشارات آگه

جامعه شناسی جوانان ایران محمد نبوی انتشارات آگهمقدمه رویکردهای نظری به مفاهیم جوان و جوانیجوانان و نظریه های خرده فرهنگی: ویژگی ها و کارکردهاجوان..

<p><br></p>

92,000 تومان 82,800 تومان

40,500 تومان 45,000 تومان

<p><br></p>

روان شناسی اخلاق پروین کدیورانتشارات آگه

روان شناسی اخلاق پروین کدیورانتشارات آگهفصل 1:نظریه پیاژه در زمینه تحول اخلاقی فصل 2: نظریه کالبرگ در زمینه تحول اخلاقیفصل 3: از نظریه تا عمل&nbs..

<p><br></p>

45,000 تومان 40,500 تومان

روش های تحقیق در علوم رفتاری دکتر زهره سرمد عباس بازرگان الهه حجازی انتشارات آگه

کتاب روش های تحقیق در علوم رفتاری دکتر زهره سرمد  عباس بازرگان الهه حجازی انتشارات آگهمقدمه ای از کتاب روش تحقیق در علوم رفتاری زهره سرمداندیشه آ..

<p><br></p>

148,000 تومان 133,200 تومان

133,200 تومان 148,000 تومان

<p><br></p>

ناموجود

روش های تحقیق در علوم رفتاری زهره سرمد انتشارات آگه

برای خرید این کتاب اینجا کلیک کنیدروش های تحقیق در علوم رفتاری زهره سرمد انتشارات آگهسرفصل ها:روش علمی و مراحل آنبیان مسئله و گزاره های تحقیقبررسی پیش..

<p><br></p>

148,000 تومان 133,200 تومان

صور خیال در شعر فارسی محمدرضا شفیعی کد کنی انتشارات آگه

صور خیال در شعر فارسی  محمدرضا شفیعی کد کنی انتشارات آگهتحقیق انتقادی در تطور ایماژهای شعر پارسی و سیر نظریه بلغت در اسلام و ایران..

<p><br></p>

120,000 تومان 108,000 تومان

مبانی واصول آموزش و پرورش علی تقی پور ظهیر انتشارات آگه

مبانی واصول آموزش و پرورش علی تقی پور ظهیر انتشارات آگهاین کتاب ده فصل است در ابتدای هر فصل یک فهرست هدف ها و مختصرراهنمایی در خصوص اهم مطالب آن فصل م..

<p><br></p>

95,000 تومان 85,500 تومان

مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته حسن زارعی متین انتشارات آگه

مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته  حسن زارعی متین انتشارات آگهفصل یکم: رفتار سازمانی وماهیت آنفصل دوم:هوش عاطفی وچرخه زیستیفصل سوم:نظریه های محتوایی و..

<p><br></p>

200,000 تومان 180,000 تومان

مفهوم سکونت به سوی معماری تمثیلی محمود امیر یارا احمدی انتشارات آگه

مفهوم سکونت به سوی معماری تمثیلی محمود امیر یارا احمدی انتشارات آگهدر این کتاب از سکونت استنباط می شود را می توان به شرح ذیل طبقه بندی کرد1-دیدار..

<p><br></p>

48,000 تومان 43,200 تومان

193,500 تومان 215,000 تومان

<p><br></p>

پژوهشی در اساطیر ایران مهرداد بهار انتشارات آگه

پژوهشی در اساطیر ایران مهرداد بهار انتشارات آگهسر فصل ها : فصل اول : آفرینشفصل دوم مردمفصل سوم : فرجام..

<p><br></p>

215,000 تومان 193,500 تومان

نمايش 1 تا 13 از 13 (1 صفحه)

© Copyright 2019 All Rights Reserved

طراحی سایت نونگار پردازش