انتشارات آگه


مقدمه ای بر برنامه ریزی آموزشی و درسی علی تقی پورظهیرانتشارات آگه

کتاب  مقدمه ای بر برنامه ریزی آموزشی و درسی  علی تقی پورظهیرانتشارات آگهزمانی که تلاش برای توسعه در کشور های جهان سوم آغاز شد آموزش و پرورش&..

<p><br></p>

56,000 تومان

اصول اساسی برنامه ریزی درسی و آموزشی رالف تایلر با ترجمه ی علی تقی پور ظهیر انتشارات آگه

اصول اساسی برنامه ریزی درسی و آموزشی رالف تایلر با ترجمه ی علی تقی پور ظهیر انتشارات آگهسرفصل ها:فصل اول: مدارس باید درصد تحقق چه مقاصد تربیتی باشند؟ف..

<p><br></p>

70,000 تومان

برنامه ریزی آموزش و پرورش نظریه ها -روش ها وفنون علی تقی پور ظهیر انتشارات آگه

برنامه ریزی آموزش و پرورش نظریه ها -روش ها وفنون علی تقی پور ظهیر انتشارات آگهبخش یکم اصطلاحات و بنیان های برنامه ریزیفصل یکم : تعریف اصطلاحات و موضوع..

<p><br></p>

15,000 تومان

برنامه ریزی درسی برای مدارس ابتدایی در هزاره سوم علی تقی پور ظهیر انتشارات آگه

کتاب برنامه ریزی درسی برای مدارس ابتدایی در هزاره سوم  علی تقی پور  ظهیر انتشارات آگهامروزه آموزش و پرورش  به ویزه برنامه ریزی  در..

<p><br></p>

95,000 تومان 85,500 تومان

جاسوس زمان مارسلو فیگراس با ترجمه ی بیوک بوداغی انتشارات آگه

کتاب جاسوس زمان مارسلو فیگراسکتاب جاسوس زمان فیگراس که توسط انتشارات آگه به چاپ رسیده، شرایط تغییر رژیم در ترینیداد را به تصویر می کشد.مجموعه رمان های..

<p><br></p>

68,000 تومان 61,200 تومان

82,800 تومان 92,000 تومان

<p><br></p>

جامعه شناسی جوانان ایران محمد نبوی انتشارات آگه

کتاب جامعه شناسی جوانان ایران انتشارات آگهفهرست مطالب کتاب جامعه شناسی جوانان ایران محمد نبوی رویکردهای نظری به مفاهیم جوان و جوانیجوانان و نظریه..

<p><br></p>

92,000 تومان 82,800 تومان

در انتظار تاریکی، در انتظار روشنایی ایوان کلیما با ترجمه ی فروغ پوریاوری انتشارات آگه

کتاب در انتظار تاریکی، در انتظار روشنایی ایوان کلیماکتاب حاضر داستان زندگی پاول، مستند سازی آینده دار، است که به ناچار مشغول به کار در تلویزیون دولتی ..

<p><br></p>

60,000 تومان 54,000 تومان

در میانه ی امنیت و ناامنی ایوان کلیما با ترجمه ی فروغ پوریاوری انتشارات آگه

کتاب در میانه ی امنیت و ناامنی ایوان کلیماکتاب در میانه ی امنیت و ناامنی توسط ایوان کلیما به نگارش در آمده است که با خواندن آن می توان به درک تازه ای ..

<p><br></p>

25,000 تومان

68,400 تومان 76,000 تومان

<p><br></p>

روان شناسی اخلاق پروین کدیورانتشارات آگه

کتاب روان شناسی اخلاق انتشارات آگهکتاب روان شناسی اخلاق پروین کدیور توسط انتشارات آگه به چاپ رسیده است.مجموعه کتاب های انتشارات آگهفهرست مطالب کتاب رو..

<p><br></p>

76,000 تومان 68,400 تومان

روح پراگ ایوان کلیما با ترجمه ی فروغ پوریاوری انتشارات آگه

کتاب روح پراگ ایوان کلیماروح پراگ از همه چیز مخصوصا انسان ها، جامعه و دولت ها سخن می گوید. در ابتدا کتاب مانند یک بیوگرافی شروع می شود و به کودکی کلیم..

<p><br></p>

82,000 تومان 73,800 تومان

روش های تحقیق در علوم رفتاری زهره سرمد انتشارات آگه

کتاب روش های تحقیق در علوم رفتاری زهره سرمدکتاب روش های تحقیق در علوم رفتاری نشر آگه، توسط زهره سرمد، عباس بازرگان و الهه حجازی فر به چاپ رسیده و در ا..

<p><br></p>

206,000 تومان

روش های تحقیق در علوم رفتاری زهره سرمد انتشارات آگه

کتاب روش های تحقیق در علوم رفتاری زهره سرمدکتاب روش های تحقیق در علوم رفتاری نشر آگه، توسط زهره سرمد، عباس بازرگان و الهه حجازی فر به چاپ رسیده و در ا..

<p><br></p>

206,000 تومان

شهریار اثر نیکولو ماکیاوللی با ترجمه ی داریوش آشوری انتشارات آگه

کتاب شهریار اثر نیکولو ماکیاوللیماکیاوللی در زمان تنهایی و تنگدستی کتاب شهریار را نگاشت و امید داشت به پاس نوشتن این کتاب، به او مقامی داده شود اما نه..

<p><br></p>

98,000 تومان 95,000 تومان

صور خیال در شعر فارسی محمدرضا شفیعی کد کنی انتشارات آگه

کتاب صور خیال در شعر فارسی  محمدرضا شفیعی کد کنی انتشارات آگهتحقیق انتقادی در تطور ایماژهای شعر پارسی و سیر نظریه بلغت در اسلام و ایران..

<p><br></p>

240,000 تومان 216,000 تومان

غروب بت ها فریدریش نیچه ترجمه داریوش آشوری انتشارات آگه

کتاب غروب بت ها فریدریش نیچه ترجمه داریوش آشوری انتشارات آگهدر این کتابی که صد و پنجاه صفحه هم نمی شود، با آن لحن شادمانه و سرنوشت سا اش، اهریمنی..

<p><br></p>

60,000 تومان 54,000 تومان

فلسفه علوم اجتماعی تد بنتون ترجمه شهناز مسمی پرست انتشارات آگه

کتاب فلسفه علوم اجتماعی تد بنتون ترجمه شهناز مسمی پرست انتشارات آگهفلسفه و علوم اجتماعی معمولا موضوع های جداگانه ای تلقی می شوند، پس چرا دانشجویا..

<p><br></p>

112,000 تومان 100,800 تومان

نمايش 1 تا 16 از 22 (2 صفحه)

© Copyright 2019 All Rights Reserved

طراحی سایت نونگار پردازش