انتشارات آرسا


ناموجود

آزمون استخدامی اصول و مبانی سازمان و مدیریت شاهرخ بیگی انتشارات آرسا

آزمون استخدامی اصول و مبانی سازمان و مدیریت شاهرخ بیگی(درسنامه و تست) انتشارات آرسافرآیند برنامه ریزی ،سازماندهی ،هدایت و نظارت بر کار اعضای سازمان و ..

<p><br></p>

272,000 تومان

آزمون استخدامی دبیری عربی 1 ایمان قنبری اقدم انتشارات آرسا

آزمون استخدامی دبیری عربی 1 ایمان قنبری اقدم انتشارات آرسادرسنامه-تست های تالیفی و آزمونسر فصل های کتاب آزمون استخدامی دبیری عربی 1:ترجمه و تعریب..

<p><br></p>

376,000 تومان

آزمون استخدامی دبیری معارف اسلامی 1 مجتبی لواشانی انتشارات آرسا

آزمون استخدامی دبیری معارف اسلامی 1 مجتبی لواشانی انتشارات آرساشناخت منابع و متون اسلامی و منابع فته اندیشه اسلامی 1 و 2 آیین زندگیکتاب آب خورده می با..

<p><br></p>

308,000 تومان

آزمون استخدامی دبیری هنر 1 بهزاد گیلانی انتشارات آرسا

آزمون استخدامی دبیری هنر 1  (درسنامه)تست های تالیفی و آزمون بهزاد گیلانی انتشارات آرسااولین آفرینش های هنری در دوران پارینه سنگی شروع شد.در این د..

<p><br></p>

371,000 تومان

ناموجود

آزمون استخدامی دبیری هنر 2 بهزاد گیلانی انتشارات آرسا

آزمون استخدامی دبیری هنر 2  (درسنامه)تست های تالیفی و آزمون بهزاد گیلانی انتشارات آرسااز ویژگی های مطالب ارائه شده در کتاب حاضر،تالیف و تدوین توس..

<p><br></p>

269,000 تومان

آزمون استخدامی ذخیره و بازیابی اطلاعات درسنامه و تست انتشارات آرسا

آزمون استخدامی ذخیره و بازیابی اطلاعات  (درسنامه)تست(گروه مولفان) انتشارات آرسااز ویژگی های مطالب ارائه شده در کتاب حاضر،تالیف و تدوین توسط برتری..

<p><br></p>

272,000 تومان

آزمون استخدامی علوم اجتماعی 1 پریسا حاج کرمی انتشارات آرسا

آزمون استخدامی علوم اجتماعی 1 پریسا حاج کرمی انتشارات آرسانظریه های جامعه شناسی - روش تحقیقاین کتاب آب خورده می باشد با تخفیف ویژه خریداری کنیددرسنامه..

<p><br></p>

414,000 تومان

ناموجود

آزمون استخدامی قانون مدیریت خدمات کشوری درسنامه و تست ویژه امیر پناهنده انتشارات آرسا

آزمون استخدامی قانون مدیریت خدمات کشوری (درسنامه و تست ویژه آزمون استخدامی) امیر پناهنده انتشارات آرسادستگاه هایی چون شرکت ملی نفت ایران ،سازمان گسترش..

<p><br></p>

73,000 تومان

ناموجود

آزمون استخدامی مجموعه قوانین شهرداری و شهرسازی زهرا حسینی انتشارات آرسا

کتاب آزمون استخدامی مجموعه قوانین شهرداری و شهرسازی(درسنامه و تست) زهرا حسینی انتشارات آرسااز ویژگی های مطالب ارائه شده در کتاب حاضر،تالیف و تدوین توس..

<p><br></p>

73,000 تومان

ناموجود

آزمون استخدامی هنر آموز گرافیک 2 شکیبا ستاری انتشارات آرسا

آزمون استخدامی هنر آموز گرافیک 2 شکیبا ستاری انتشارات آرسامبانی هنرهای تجسمی - طراحیدرسنامه - تست های تالیفی و آزمونسر فصل های کتاب آزمون استخدام..

<p><br></p>

267,000 تومان 160,000 تومان

آزمون استخدامی کتاب جامع مامور تشخیص مالیات انتشارات آرسا

آزمون استخدامی کتاب جامع مامور تشخیص مالیات انتشارات آرسااصول حسابداری - حسابداری صنعتی - اقتصاد خرد و کلان - قانون مالیات بر ارزش افزوده - قانون مالی..

<p><br></p>

636,000 تومان

آزمون های استخدامی آموزگار ابتدایی (1) فرشته نیک سیرت انتشارات آرسا

کتاب استخدامی آموزگار ابتدایی (1) نیک سیرتکتاب استخدامی آموزگار ابتدایی که توسط انتشارات آرسا چاپ شده است، در دو جلد جداگانه در اختیار داوطلبین محترم ..

<p><br></p>

399,000 تومان 339,150 تومان

ناموجود

آزمون های استخدامی آموزگار ابتدایی (2) طوبی پور امیری انتشارات آرسا

استخدامی آموزگار ابتدایی (2) پور امیریکتاب استخدامی آموزگار ابتدایی که توسط انتشارات آرسا چاپ شده است، در دو جلد جداگانه در اختیار داوطلبین محترم قرار..

<p><br></p>

265,000 تومان

آزمون های استخدامی آیین دادرسی کیفری فاطمه شکوهی فر انتشارات آرسا

آزمون های استخدامی آیین دادرسی کیفری(درسنامه و تست) مصوب 1394فاطمه شکوهی فر انتشارات آرساقوانین آیین دادرسی کیفری کشور های مختلف،مواد خاصی برای توضیح ..

<p><br></p>

280,000 تومان

ناموجود

آزمون های استخدامی اصول حسابداری 1 و 2 نیر اروج اوغلی انتشارات آرسا

کتاب آزمون های استخدامی اصول حسابداری 1 و 2 نیر اروج اوغلی(درسنامه - تست) انتشارات آرساسرمایه گذاران یا سهام داران،مهمترین گروه استفاده کننده از صورت ..

<p><br></p>

196,000 تومان

آزمون های استخدامی دبیری آموزش و پرورش دبیری ریاضی 1 نرجس تیمناک انتشارات آرسا

آزمون های استخدامی دبیری آموزش و پرورش دبیری ریاضی 1 نرجس تیمناک (خلاصه دروس،تست،آزمون دبیری 95 ،98)،انتشارات آرساریاضی عمومی 1 و 2 و معادلات دیفرانسی..

<p><br></p>

544,000 تومان

نمايش 1 تا 16 از 42 (3 صفحه)

© Copyright 2019 All Rights Reserved

طراحی سایت نونگار پردازش