لوگو سایت نوین بوک

انتشارات آرسا


آزمون استخدامی اصول و مبانی سازمان و مدیریت شاهرخ بیگی انتشارات آرسا

کتاب آزمون استخدامی اصول و مبانی سازمان و مدیریت شاهرخ بیگی(درسنامه و تست) انتشارات آرسافرآیند برنامه ریزی ،سازماندهی ،هدایت و نظارت بر کار اعضای سازم..

<p><br></p>

103,000 تومان 87,550 تومان

آزمون استخدامی دبیری هنر 1 بهزاد گیلانی انتشارات آرسا

کتاب آزمون استخدامی دبیری هنر 1  (درسنامه)تست های تالیفی و آزمون بهزاد گیلانی انتشارات آرسااولین آفرینش های هنری در دوران پارینه سنگی شروع شد.در ..

<p><br></p>

157,000 تومان 133,450 تومان

آزمون استخدامی دبیری هنر 2 بهزاد گیلانی انتشارات آرسا

کتاب آزمون استخدامی دبیری هنر 2  (درسنامه)تست های تالیفی و آزمون بهزاد گیلانی انتشارات آرسااز ویژگی های مطالب ارائه شده در کتاب حاضر،تالیف و تدوی..

<p><br></p>

113,000 تومان 96,050 تومان

آزمون استخدامی ذخیره و بازیابی اطلاعات درسنامه و تست انتشارات آرسا

کتاب آزمون استخدامی ذخیره و بازیابی اطلاعات  (درسنامه)تست(گروه مولفان) انتشارات آرسااز ویژگی های مطالب ارائه شده در کتاب حاضر،تالیف و تدوین توسط ..

<p><br></p>

126,000 تومان 107,100 تومان

آزمون استخدامی قانون مدیریت خدمات کشوری درسنامه و تست ویژه امیر پناهنده انتشارات آرسا

کتاب آزمون استخدامی قانون مدیریت خدمات کشوری (درسنامه و تست ویژه آزمون استخدامی) امیر پناهنده انتشارات آرسادستگاه هایی چون شرکت ملی نفت ایران ،سازمان ..

<p><br></p>

42,000 تومان 35,700 تومان

آزمون استخدامی مجموعه قوانین شهرداری و شهرسازی زهرا حسینی انتشارات آرسا

کتاب آزمون استخدامی مجموعه قوانین شهرداری و شهرسازی(درسنامه و تست) زهرا حسینی انتشارات آرسااز ویژگی های مطالب ارائه شده در کتاب حاضر،تالیف و تدوین توس..

<p><br></p>

52,000 تومان 44,200 تومان

آزمون های استخدامی آموزگار ابتدایی (1) فرشته نیک سیرت انتشارات آرسا

کتاب استخدامی آموزگار ابتدایی (1) نیک سیرتکتاب استخدامی آموزگار ابتدایی که توسط انتشارات آرسا چاپ شده است، در دو جلد جداگانه در اختیار داوطلبین محترم ..

<p><br></p>

272,000 تومان 231,200 تومان

آزمون های استخدامی آموزگار ابتدایی (2) طوبی پور امیری انتشارات آرسا

کتاب استخدامی آموزگار ابتدایی (2) پور امیریکتاب استخدامی آموزگار ابتدایی که توسط انتشارات آرسا چاپ شده است، در دو جلد جداگانه در اختیار داوطلبین محترم..

<p><br></p>

186,000 تومان 158,100 تومان

آزمون های استخدامی آیین دادرسی کیفری فاطمه شکوهی فر انتشارات آرسا

کتاب آزمون های استخدامی آیین دادرسی کیفری(درسنامه و تست) مصوب 1394فاطمه شکوهی فر انتشارات آرساقوانین آیین دادرسی کیفری کشور های مختلف،مواد خاصی برای ت..

<p><br></p>

119,000 تومان 101,150 تومان

آزمون های استخدامی اصول حسابداری 1 و 2 نیر اروج اوغلی انتشارات آرسا

کتاب آزمون های استخدامی اصول حسابداری 1 و 2 نیر اروج اوغلی(درسنامه - تست) انتشارات آرساسرمایه گذاران یا سهام داران،مهمترین گروه استفاده کننده از صورت ..

<p><br></p>

196,000 تومان 166,600 تومان

آزمون های استخدامی دبیری آموزش و پرورش دبیری ریاضی 1 نرجس تیمناک انتشارات آرسا

کتاب آزمون های استخدامی دبیری آموزش و پرورش دبیری ریاضی 1 نرجس تیمناک (خلاصه دروس،تست،آزمون دبیری 95 ،98)،انتشارات آرساریاضی عمومی 1 و 2 و معادلات دیف..

<p><br></p>

224,000 تومان 190,400 تومان

آزمون های استخدامی دبیری تربیت بدنی 1 حمید غفوری قطب آبادی انتشارات آرسا

کتاب آزمون های استخدامی دبیری تربیت بدنی 1(درسنامه -تست های تالیفی و آزمون) حمید غفوری قطب آبادی انتشارات آرسااز آنجایی که تربیت حرکتی مملو از حرکت می..

<p><br></p>

208,000 تومان 176,800 تومان

آزمون های استخدامی دبیری تربیت بدنی 2 حمید غفوری قطب آبادی انتشارات آرسا

کتاب آزمون های استخدامی دبیری تربیت بدنی 2(درسنامه -تست های تالیفی و آزمون) حمید غفوری قطب آبادی انتشارات آرساآگاهی از دانش مدیریت برای مدیران ورزشی د..

<p><br></p>

155,000 تومان 131,750 تومان

آزمون های استخدامی دبیری جغرافیا (1) مسلم صیدی شاهیوندی انتشارات آرسا

کتاب استخدامی دبیر جغرافیا (1)کتاب استخدامی دبیری جغرافیا که توسط انتشارات آرسا چاپ شده است، در دو جلد جداگانه در اختیار داوطلبین محترم قرار میگیرد. ج..

<p><br></p>

228,000 تومان 193,800 تومان

آزمون های استخدامی دبیری جغرافیا (2) اصغر هاشمی انتشارات آرسا

کتاب استخدامی دبیر جغرافیا (2)کتاب استخدامی دبیری جغرافیا که توسط انتشارات آرسا چاپ شده است، در دو جلد جداگانه در اختیار داوطلبین محترم قرار میگیرد. ج..

<p><br></p>

194,000 تومان 164,900 تومان

آزمون های استخدامی دبیری زبان و ادبیات فارسی 1 زهرا بهلولی انتشارات آرسا

کتاب آزمون های استخدامی دبیری زبان و ادبیات فارسی 1 زهرا بهلولی (درسنامه - تست های تالیفی و آزمون) انتشارات آرساوزن آهنگی است که در سخن منظم وجود دارد..

<p><br></p>

162,000 تومان 137,700 تومان

نمايش 1 تا 16 از 34 (3 صفحه)

© Copyright 2019 All Rights Reserved

طراحی سایت نونگار پردازش