لوگو سایت نوین بوک
    اساطیر یونان
1401/01/11 ساعت 13:40:20

اساطیر یونان

به جرئت می‌توان گفت که کمتر کسی در دنیا وجوددارد که چیزی درباره اساطیر یونان و داستان‌های آن نداند. از جنگ بزرگ تروا گرفتهکشته شدن تیتان‌ها به دست زئوس، همه ما کمابیش با این داستان‌ها آشنا هستیم. شایداغراق نباشد اگر بگوییم که اساطیر یونان، میان تمامی اساطیر و افسانه‌ها، شناختهشده‌ترین آن‌ها باشند.

درمورد اساطیر یونان بیشتر بدانیم

آیا داستان های اساطیری یونانیان افسانه است؟

آیا داستان های اساطیری یونانیان افسانه است

اساطیر یونان، تنها چند افسانه کوتاه نبودندبلکه تاثیر شگفت‌انگیزی بر تاریخ، فرهنگ، اقتصاد و تک تک اجزای این کشور داشتند.شاید به سختی بتوان یونان را درحالی تصور کرد که برای پیشرفت، خود را متکی بهمذهبشان ندانسته باشند. بی شک اگر آن‌ها تا به این حد اسطوره‌پنداری قوی‌اینداشتند، در عرض مدت کوتاهی کشورشان از هم پاشیده می‌شد.

داستان‌های یونانی، سرگذشت ایزدان و ارتباط میانآنان، پویا و مدام درحال گسترش بود و همین مسئله باعث می‌شد تا یونانیان اعتقادیدوچندان به مسلک خود بیابندو خدایانشان برای آنها مقدس تر از پیش بشود.

اهمیت و تأثیرگذاری اساطیر در ملت خویش

اهمیت و تأثیرگذاری اساطیر در ملت خویش

برای تاریخ دانان، نباید اهمیت این اسطوره هاپوشیده باشد. ما به خوبی می‌دانیم که این اسطوره‌ها چه تاثیراتی بر روی یونان ودیگر کشورهای در ارتباط با او گذاشته‌ند و از تاریخ آن، چه تاثیرات بسیاری گرفته‌اند.بنابراین هرگز نباید اهمیت مطالعه درباره این افسانه‌ها را فراموش کنیم.

کتاب یونان دین، اسطوره، تراژدی، هنر، به خوبیاین داستان‌ها و تاثیرات متقابل آنها را موشکافی کرده و به ما دید بسیار وسیعیدرباره این موضوع می‌دهد. این کتاب توسط زهرا ایرانی صفت نوشته شده و انتشارات آیندگان آن را به چاپ رسانده است.

© Copyright 2019 All Rights Reserved

طراحی سایت نونگار پردازش