ابوریحان بیرونی
1399/06/13 ساعت 12:50:09

ابوریحان بیرونی

ابوریحان محمد بن احمد بیرونی

متولد 14 شهریور 352 خورشیدی کاث خوارزم

درگذشته 427 خورشیدی

دانشمند و ریاضی دان، همه چیزدان، ستاره شناس، تقویم شناس، انسان شناس،هندشناس، تاریخ نگار، گاه نگار و طبیعی دان ایرانی در سده چهارم و پنجم هجری است.

بیرونی از بزرگترین دانشمندان مسلمان و یکی از بزرگترین دانشمندان فارسی زبان در همه اعصار می دانند.

او به زبان های خوارزمی، فارسی، عربی و سانسکریت مسلط بود و با زبان های یونانی باستان، عبری توراتی و سریانی آشنایی داشت. بیرونی یک (نویسنده بی طرف) در نگارش باورهای مردم کشورهای گونه گون بود و به پاس پژوهش های قابل توجهش با عنوان استاد شناخته شده است.

بیرونی در سپتامبر 973 میلادی در خوارزم، که قلمرو سامانیان بود، به دنیا آمد. زادگاه او، که در آن زمان روستای کوچکی بود، (بیرون) نام داشت.مرگش در غزنی در اوان انقلاب سلجوقیان و پادشاهی مسعود بن محمود غزنوی بوده است.

بیرونی که بر زبان های یونانی، هندی و عربی هم چیره بود، کتب و رسالات بسیار نوشت شمار آنها بیش از 146 عنوان، گزارش کرده اند.

محم ترین آثار او التنجیم در ریاضیات و نجوم، آثار الباقیه در تاریخ و جغرافیا، قانون مسعودی که نوعی دانشنامه است و کتاب تحقیق ماللهند درباره اوضاع این سرزمین از تاریخ و جغرافیا تا عادات و رسوم و طبقات اجتماعی آن. بیرونی کتاب دانشنامه خود را به نام سلطان مسعود غزنوی حاکم وقت کرد، ولی هدیه او را که سه بار شتر سکه نقره بود نپزیرفت و به او نوشت که کتاب را به خاطر خدمت به دانش و گسترش آن نوشته است، نه پول.

عکس فوق یک طراحی از کتاب التفهیم ابوریحان بیرونی. در این نمایه، شماری از گام های ماه به تصویر کشیده شده است.

تمبر یاد بود بیرونی در هزارمین سال زادروز وی


© Copyright 2019 All Rights Reserved

Designed by Nonegar Pardazesh