دسته بندی ها

  • فقط کالاهای موجود
  جستجوی پیشرفته
 • مقایسه ( مورد)

  44,100 تومان 49,000 تومان
  10 %

  <p><br></p>

  %10OFF

  بلاغت(ادبیات)دکتری

  بلاغت(ادبیات)دکتری

  علم بدیععلم بیان و بلاغتدستور زبان فارسیساخت زبان فارسیضمیمه 1ضمیمه 2ضمیمه 3پرسش‏های طبقه‏ بندی شده جلد دومپاسخنامه پرسش¬های جلد دومپاسخنامه پرسش¬های ..

  <p><br></p>

  49,000 تومان 44,100 تومان

  63,000 تومان 70,000 تومان
  10 %

  <p><br></p>

  %10OFF

  دکتری دولتی زبان و ادبیات فارسی

  دکتری دولتی زبان و ادبیات فارسی

  دکتری دولتی زبان و ادبیات فارسیآزمون سال 1391سوالات زبات تخصصی 91سوالات استعداد تحصیلی91سوالات دروس تخصصی 91پاسخ زبان  تخصصی91پاسخ استعداد تحصیلی..

  <p><br></p>

  70,000 تومان 63,000 تومان

  72,000 تومان 80,000 تومان
  10 %

  <p><br></p>

  %10OFF

  زبان تخصصی ادبیات فارسی (کارشناسی ارشد)

  زبان تخصصی ادبیات فارسی (کارشناسی ارشد)

  آموزش کامل مطالب درسی  نکات مهم و کلیدی به همراه سوالات و پاسخ های تشریحی کنکور های سراسری و آزاد80-98825پرسش چهار گزینه ای شامل780سوال با پاسخ ت..

  <p><br></p>

  80,000 تومان 72,000 تومان

  73,800 تومان 82,000 تومان
  10 %

  <p><br></p>

  %10OFF

  عربی (میکرو طبقه بندی)

  عربی (میکرو طبقه بندی)

  آموزش کامل مطالب درسی بر اساس آخرین تغییرات ارائه نکات مهم و کلیدی به سبک میکرو طبقه بندی شدهارائه پاسخ تشریحی سوالات آزمون کارشناسی ارشد 91-98ارائه پ..

  <p><br></p>

  82,000 تومان 73,800 تومان

  62,100 تومان 69,000 تومان
  10 %

  <p><br></p>

  %10OFF

  متون نثر فارسی(مجموعه ادبیات)، دکتری

  متون نثر فارسی(مجموعه ادبیات)، دکتری

  کتاب حاضر شامل:سیاستنامه کشف المحجوبتاریخ بیهقیقابوسنامهچهار مقالهتاریخ جهان گشاکلیله و دمنهمرزبان نامهنفثه المصدورگلستانمرصاد العبادونمونه سوالا..

  <p><br></p>

  69,000 تومان 62,100 تومان

  68,400 تومان 76,000 تومان
  10 %

  <p><br></p>

  %10OFF

  متون نظم(مجموعه ادبیات)، دکتری

  متون نظم(مجموعه ادبیات)، دکتری

  مقدمهپیشگفتارفصل اول: رودکیفصل دوم: منوچهریفصل سوم: انوریفصل چهارم: فرخیفصل پنجم: کساییفصل ششم: حافظفصل هفتم: نظامی گنجویلیلی و مجنونهفت پیکرمخزن الأس..

  <p><br></p>

  76,000 تومان 68,400 تومان

  135,000 تومان 150,000 تومان
  10 %

  <p><br></p>

  %10OFF

  نثر فارسی (جلد اول )(کارشناسی ارشد دکتری)

  نثر فارسی (جلد اول )(کارشناسی ارشد دکتری)

  آموزش کامل مطالب درسی  نکات مهم و کلیدی به همراه سوالات و پاسخ های تشریحی کنکور های سراسری و آزاد 75-98ارائه 1280پرسش چهار گزینه ای شامل765 سوال ..

  <p><br></p>

  150,000 تومان 135,000 تومان

  32,400 تومان 36,000 تومان
  10 %

  <p><br></p>

  %10OFF

  کلیات و فنون ادبی(مجموعه ادبیات)،دکتری

  کلیات و فنون ادبی(مجموعه ادبیات)،دکتری

  پیشینه و تاریخچة زبان فارسیفارسی باستانزبان‏های ایرانی دورة میانهزبان فارسی میانهزبان و خط اوستاییفارسی دریشاعران برجستة سبک خراسانیدیگر شاعران سبک خر..

  <p><br></p>

  36,000 تومان 32,400 تومان

  نمايش 1 تا 8 از 8 (1 صفحه)

© Copyright 2019 All Rights Reserved

Designed by Nonegar Pardazesh