دسته بندی ها

  • فقط کالاهای موجود
  جستجوی پیشرفته
 • مقایسه ( مورد)

  %10OFF

  شرح تفظیلی بر مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان الزامات عمومی ساختمان

  شرح تفظیلی بر مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان الزامات عمومی ساختمان

  منطبق با ویرایش1396 (ویژه آزمون های نظام مهندسی و کار شناسی رسمی)قابل استفاده مهندسین طراح ناظر و مجری  داوطلبان آزمون های نظام مهندسی  و کا..

  <p><br></p>

  33,000 تومان 29,700 تومان

  %10OFF

  مبحث سیزدهم ((مقررات ملی ساختمان)) طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان ها

  مبحث سیزدهم ((مقررات ملی ساختمان)) طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان ها

   طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان ها مقررات ملی ساختمان در تمامی کشور ها قواعدی هستند که به نحوی اجرای آنها  توسط شهروندانالزام قانونی ..

  <p><br></p>

  26,500 تومان 23,850 تومان

  13,500 تومان 15,000 تومان
  10 %

  <p><br></p>

  %10OFF

  مبحث اول ((مقررات ملی ساختمان)) تعاریف

  مبحث اول ((مقررات ملی ساختمان)) تعاریف

  تعاریف کلیات مباحث ملی ساختمان ..

  <p><br></p>

  15,000 تومان 13,500 تومان

  %10OFF

  مبحث بیست و دوم ((مقررات ملی ساختمان)) مراقبت و نگهداری از ساختمان

  مبحث بیست و دوم ((مقررات ملی ساختمان)) مراقبت و نگهداری از ساختمان

  مراقبت و نگهداری از ساختمان ها مقررات ملی ساختمان در تمامی کشور ها قواعدی هستند که به نحوی اجرای آنها  توسط شهروندانالزام قانونی پیدا میکند ..

  <p><br></p>

  14,000 تومان 12,600 تومان

  10,800 تومان 12,000 تومان
  10 %

  <p><br></p>

  %10OFF

  مبحث بیست و یکم ((پدافند غیر عامل ))

  مبحث بیست و یکم ((پدافند غیر عامل ))

  مقررات ملی ساختمان در تمامی کشور ها قواعدی هستند که به نحوی اجرای آنها  توسط شهروندانالزام قانونی پیدا میکند ادراک مشترک کلیه عوامل  و عناصر..

  <p><br></p>

  12,000 تومان 10,800 تومان

  13,500 تومان 15,000 تومان
  10 %

  <p><br></p>

  %10OFF

  مبحث بیستم ((مقررات ملی ساختمان ))

  مبحث بیستم ((مقررات ملی ساختمان ))

  علائم تابلو ها مقررات ملی ساختمان در تمامی کشور ها قواعدی هستند که به نحوی اجرای آنها  توسط شهروندانالزام قانونی پیدا میکند ادراک مشترک کلیه..

  <p><br></p>

  15,000 تومان 13,500 تومان

  45,000 تومان 50,000 تومان
  10 %

  <p><br></p>

  %10OFF

  مبحث دهم ((مقررات ملی ساختمان ))

  مبحث دهم ((مقررات ملی ساختمان ))

  طرح و اجرای ساختمانهای  فولادی مقررات ملی ساختمان در تمامی کشور ها قواعدی هستند که به نحوی اجرای آنها توسط شهر وندان الزام قانونی پیدا ..

  <p><br></p>

  50,000 تومان 45,000 تومان

  16,200 تومان 18,000 تومان
  10 %

  <p><br></p>

  %10OFF

  مبحث دوازدهم ((مقررات ملی ساختمان ))

  مبحث دوازدهم ((مقررات ملی ساختمان ))

  ایمنی و حفاظت کار در حین اجرامقررات ملی ساختمان در تمامی کشور ها قواعدی هستند که به نحوی اجرای آنها  توسط شهروندانالزام قانونی پیدا میکند ادراک م..

  <p><br></p>

  18,000 تومان 16,200 تومان

  21,600 تومان 24,000 تومان
  10 %

  <p><br></p>

  %10OFF

  مبحث دوم مقررات ملی ساختمان نظامات اداری

  مبحث دوم مقررات ملی ساختمان نظامات اداری

  مبحث دوم مقررات ملی ساختمان نظامات ادارینظامات اداریتعاریفمقررات ملی ساختماناشخاص حقوقی و دفاتر مهندسی طراحی ساختماناشخاص حقوقی و دفاتر مهندسی اجرای س..

  <p><br></p>

  24,000 تومان 21,600 تومان

  23,850 تومان 26,500 تومان
  10 %

  <p><br></p>

  %10OFF

  مبحث سوم((مقررات ملی ساختمان))

  مبحث سوم((مقررات ملی ساختمان))

  حفاظت ساختمان ها در مقابل حریقمقررات ملی ساختمان در تمامی کشور ها قواعدی هستند که به نحوی اجرای آنها  توسط شهروندانالزام قانونی پیدا میکند ادراک ..

  <p><br></p>

  26,500 تومان 23,850 تومان

  19,800 تومان 22,000 تومان
  10 %

  <p><br></p>

  %10OFF

  مبحث شانزدهم((مقررات ملی ساختمان))

  مبحث شانزدهم((مقررات ملی ساختمان))

  تاسیسات بهداشتی مقررات ملی ساختمان در تمامی کشور ها قواعدی هستند که به نحوی اجرای آنها  توسط شهروندانالزام قانونی پیدا میکند ادراک مشترک کلی..

  <p><br></p>

  22,000 تومان 19,800 تومان

  %10OFF

  مبحث ششم (( مقرات ملی ساختمان )) بار های وارد بر ساختمان(( 1398))

  مبحث ششم (( مقرات ملی ساختمان )) بار های وارد بر ساختمان(( 1398))

   مبحث ششم مقررات ملی ساختمان که مربوط به بار های وارد بر ساختمان است اولین بار در سال 1380 منتشر گردید و دو آیین نامه موجود در کشور را تحت عناوین..

  <p><br></p>

  20,000 تومان 18,000 تومان

  13,500 تومان 15,000 تومان
  10 %

  <p><br></p>

  %10OFF

  مبحث ششم مقررات ملی ساختمان

  مبحث ششم مقررات ملی ساختمان

  مقررات ملی ساختمان در تمامی کشور ها قواعدی هستند که به نحوی اجرای آنها  توسط شهروندانالزام قانونی پیدا میکند ادراک مشترک کلیه عوامل  و عناصر..

  <p><br></p>

  15,000 تومان 13,500 تومان

  40,500 تومان 45,000 تومان
  10 %

  <p><br></p>

  %10OFF

  مبحث نهم مقررات ملی ساختمان 1392

  مبحث نهم مقررات ملی ساختمان 1392

  طرح و اجرای ساختمانهای بتن آرمهمقررات ملی ساختمان  در تمامی  کشور ها  قواعدی هستند که به نحوی اجرای آنها  توسط شهروندان الزام..

  <p><br></p>

  45,000 تومان 40,500 تومان

  %10OFF

  مبحث نهم مقررات ملی ساختمان طرح و اجرای ساختمان های بتنی 1399

  مبحث نهم مقررات ملی ساختمان طرح و اجرای ساختمان های بتنی 1399

  مبحث نهم مقررات ملی ساختمان ویرایش 1399 شامل موارد زیر است:1- کلیات، مقررات، تعاریف:فصل های 1 و 2 2- مصالح، تکنولوژی،اجرا:فصل های 3و4و22وپیوست ها..

  <p><br></p>

  66,000 تومان 59,400 تومان

  21,600 تومان 24,000 تومان
  10 %

  <p><br></p>

  %10OFF

  مبحث نوزدهم ((مقررات ملی ساختمان))

  مبحث نوزدهم ((مقررات ملی ساختمان))

  صرفه جویی در مصرف انرژیمقررات ملی ساختمان در تمامی کشور ها قواعدی هستند که به نحوی اجرای آنها  توسط شهروندانالزام قانونی پیدا میکند ادراک مشترک ک..

  <p><br></p>

  24,000 تومان 21,600 تومان

  نمايش 1 تا 16 از 27 (2 صفحه)

© Copyright 2019 All Rights Reserved

Designed by Nonegar Pardazesh