انتشارات ویرایش


85,500 تومان 95,000 تومان

<p><br></p>

آسیب شناسی روانی تحولی اختلال های کودکی

آسیب شناسی روانی تحولی اختلال های کودکیفصل اول:مقدمه فصل دوم: الگوی تحول آسیب شناسی روانی ودرمان کودکفصل سوم:اصول وکاربرد های آسیب شناسی روانی تح..

<p><br></p>

95,000 تومان 85,500 تومان

26,100 تومان 29,000 تومان

<p><br></p>

آسیب شناسی روانی جلد1

مقدمه و نگاهی اجمالی به تاریخچه پارادایم های کنونی در آسیب شناسی روانی تشخیص و سنجش اختلال های اضطرابی اختلال های مرتبط با وسواس ف..

<p><br></p>

29,000 تومان 26,100 تومان

117,000 تومان 130,000 تومان

<p><br></p>

انگیزش و هیجان

اکنون زمان ایده آلی برای گرفتن درس انگیزش و هیجان است  به این علت که دانشمندان انگیزش و هیجان به تازگی  یک دهه بسیار ثمر بخش  را د..

<p><br></p>

130,000 تومان 117,000 تومان

بهداشت روانی در محیط کار (با تأکید بر فشار روانی و فرسودگی شغلی)

بهداشت روانی در محیط کار (با تأکید بر فشار روانی و فرسودگی شغلی)فصل اول: سلامت و بهداشت روانی کارکنان فصل دوم: فشار روانی شغلیفصل سوم: فرسودگی شغ..

<p><br></p>

80,000 تومان 72,000 تومان

117,000 تومان 130,000 تومان

<p><br></p>

دانش آموزان استثنایی(( مقدمه ای بر آموزش ویژه ))

کتاب(( دانش آموزان استثنایی مقدمه ای بر آموزش ویژه )) ویراست نهم مقدمه ای کلی در مورد ویژگی های دانش آموزان استثنایی و آزمون آنهاست (( استثنایی )) اصط..

<p><br></p>

130,000 تومان 117,000 تومان

27,000 تومان 30,000 تومان

<p><br></p>

روان شناسی بازی

فصل 1: بازی تعریففصل 2: بازی در فرهنگ ادبیات و مذهب فصل 3: فایده و اهمیت بازیفصل4:بازی و رشد اجتماعیفصل5: بازی و ساخت شخصیت فصل 6: بازی و رش..

<p><br></p>

30,000 تومان 27,000 تومان

45,000 تومان 50,000 تومان

<p><br></p>

روان شناسی شخصیت

روان شناسی شخصیت یوسف کریمیمقدمه و ویرایش دومبخش اول: شخصیت چیست و چگونه رشد می کند؟فصل اول: مقدمات و تعاریففصل دوم: عوامل به وجود آوردنه شخصیت ف..

<p><br></p>

50,000 تومان 45,000 تومان

68,400 تومان 76,000 تومان

<p><br></p>

روان شناسی صنعتی و سازمانی( پل اسپکتور)

روان شناسی صنعتی و سازمانی( پل اسپکتور)بخش اول : مقدمه فصل 1: مقدمهفصل 2: روش های تحقیق در روانش ناسی صنعتی سازمانیبخش دوم: ارزیابی مشاغل و عملکر..

<p><br></p>

76,000 تومان 68,400 تومان

117,000 تومان 130,000 تومان

<p><br></p>

روان شناسی فیزیولوژیک

این کتاب میتواند منبع اصلی درس روتن شناسی زیست شناسی نگر و  دروس مربوط اعم از روان شناسی مغز و رفتار علوم عصبی رفتاری یا روان شناسی زیست شناسی عص..

<p><br></p>

130,000 تومان 117,000 تومان

40,500 تومان 45,000 تومان

<p><br></p>

روان شناسی مرضی (( کودک))

اکثر کودکان در جریان رشد مشکلات هیجانی  رفتاری خاصی پیدا میکنند که ناشی از فشار های رشدی و انطباق  با انتظارات خانواده و اجتماع است وظیفه اص..

<p><br></p>

45,000 تومان 40,500 تومان

روان شناسی مرضی کودک(اختلال های رفتاری-هیجانی دروان کودکی و نوجوانی)

روان شناسی مرضی کودک(اختلال های رفتاری-هیجانی دروان کودکی و نوجوانی)بخش 1فهم روان شناسی مرضی کودک فصل 1: پیش درآمدی بر رفتار بهنجار و نابهنجار کو..

<p><br></p>

125,000 تومان 112,500 تومان

24,300 تومان 27,000 تومان

<p><br></p>

روانشناسی بهره وری راهبردی

آسیب شناسی و مدیریت راهبردی عوامل و موانع انسانی بهره وری شغلی کارکنان و سازمان یکی از رشته های روانشناسی  که به دلایل مختلف ولی به ناحق&nbs..

<p><br></p>

27,000 تومان 24,300 تومان

72,000 تومان 80,000 تومان

<p><br></p>

روانشناسی صنعتی سازمانی

روانشناسی صنعتی سازمانیبخش اول: روانشناسی صنعتی/روانشناسی کارکنان فصل اول:قلمرو، تاریخچه و روشهای تحقیق در روانشناسی صنعتی /سازمانیفصل دوم: تجزیه..

<p><br></p>

80,000 تومان 72,000 تومان

روانشناسی کار ((کار برد روانشناسی در کار سازمان و مدیریت))

1:مطالعه علمی رفتار و فرایند های ذهنی موجود زنده 2:تاریخچه تعریف و قلمرو روانشناسی کار 3:تفاوتهای فردی و شخصیت در کار 4:روابط فرد با سا..

<p><br></p>

60,000 تومان 54,000 تومان

38,700 تومان 43,000 تومان

<p><br></p>

روش های آماری در علوم رفتاری

این کتاب به عنوان یک کتاب درسی برای درس آمار توصیفی و آمار استنباطی  در رشته های روان شناسی و علوم تربیتی و زمینه های وابسته ماننده مدیریت ج..

<p><br></p>

43,000 تومان 38,700 تومان

72,000 تومان 80,000 تومان

<p><br></p>

زوج درمانی هیجان مدار

1: مقدمه2:هیجان3:تنظیم عواطف4:انگیزش5:تعامل6: فرهنگ و جنسیت7:چهار چوب مداخله8:تکالیف درمانی:تمرکز بر چرخه های تعاملی 9:تکالیف درمانی10:خشم در زوج..

<p><br></p>

80,000 تومان 72,000 تومان

نمايش 1 تا 16 از 31 (2 صفحه)

© Copyright 2019 All Rights Reserved

Designed by Nonegar Pardazesh