انتشارات سازمان حسابرسی


استاندار های بین المللی آموزش حسابداری نشریه199

کمیته آموزش سازمان حسابرسی  در سال 1388 و در راستایی بند (ط) ماده 7  اساسنامه حسابرسی  مبنی بر  تنظیم و اجرای  برنامه مد..

<p><br></p>

10,000 تومان

20,000 تومان

<p><br></p>

حساب داری میانه 1 جلد اول نشریه 175

مدتی است که سازمان حسابرسی مجموعه استاتندارد های حسابرسی را بر مبنای استاندارد های بین المللی حسابداری و پس از جرح و تعدیل برای لحاظ کردن شرایط داخلی ..

<p><br></p>

20,000 تومان

55,000 تومان

<p><br></p>

حسابداری میانه 1 جلد دوم نشریه 196

کیفیت اموزش حساب داری در دانشگاه ها به چند عامل مهم وابسته است که وجوم متون مناست و روز امد یکی از انهاست  برای اماده سازی  دانشجویان ج..

<p><br></p>

55,000 تومان

راهنمای بکار گیری استاندارد ها یبین المللی حسابداری شماره 12 مالیات بر آمد نشریه 204

کاهش هزینه سرمایه دغدغه ای بین المللی است که صاحبان سرمایه در پی  ابزار های  مختلف برای دستیابی  به این هدف هستند  گزارشگری م..

<p><br></p>

7,500 تومان 6,750 تومان

راهنمای بگار گیری استاندارد های بین المللی گزارشگری مالی صورتهای مالی تلفیقی نمونه شرکتهای بیمه نشریه218

 با گسترش  مبادلات اقتصادی  و جریان سرمایه فراسوی مرز ها جغرافیایی سرمایه گذاران نیازمند اطلاعات مالی درباره متغیر های  خرد و..

<p><br></p>

7,500 تومان

راهنمایی بکار گیری استاندارد حسابداری شماره 3 در آمد عملیاتی نشریه 191

 پس از اینکهد  استاندارد های حساب داری  از مرحله تدوین  میگذرند  فرایند اجرای آن آغاز می شود  اجرای  اثر بخش &..

<p><br></p>

8,000 تومان

کنترل داخلی چارچوب یکپارچه جلد اول نشریه 118

 این کتاب گزارش تحقیقی بسیار ژرف و گسترده ای است که با پشتیبانی  معروف ترین محافل حرفه ای آمریکا  شامل  انجمن حساب داران رسمی..

<p><br></p>

9,000 تومان

اخلاق وآیین رفتار حسابداران حرفه ای بر اساس آیین رفتار فدراسیون بین المللی حسابداران نشریه 195

اخلاق وآیین رفتار حسابداران حرفه ای بر اساس آیین رفتار فدراسیون بین المللی حسابداران نشریه 195مبحث 1: در کلیات وتعاریفمبحث 2:اصول بنیادیمبحث 3:احکام ل..

<p><br></p>

7,000 تومان

10,000 تومان

<p><br></p>

استاندار های حسابرسی دولتی نشریه 127

این کتاب ویرایش سوم استاندارد های  حسابداریمالی و عملیاتی  بخش دولتی  آمریکاست که توسط  اداره حسابداری عمومی  برای حسابرسی &n..

<p><br></p>

10,000 تومان

استاندارد های بین المللی حسابداری بخش عمومی و رهنمود های نظام گزارشگری و آمار های دولتی نشریه 215

این گزارش مشورتی با عنوان استاندارد های بین الملل حسابداری بخش عمومی(ipsass) و رهنمود های نظام گزارشگری  امار های مالی دولت(gps) توسط هیعت تدوین ..

<p><br></p>

6,000 تومان

استاندارد های بین المللی حسابرسی وملاحظات خاص در بکارگیری آن حسابرسی کامپوتری نشریه 148

استاندارد های بین المللی حسابرسی وملاحضات خاص در بکارگیری  آن حسابرسی کامپوتری نشریه 148استاندارهای بین المللی حسابرسیبخش 401: حسابرسی در محیط سی..

<p><br></p>

5,000 تومان

استاندارد های حسابرسی با ساختار آموزشی نشریه 186

مقدمههدف و اصول کلی حسابرسی صورت های مالیقرارداد حسابرسیکنترل کیفیت کار حسابرسیمستند سازیمسئولیت حسابرس در ارتباط با تقلب و اشتباه در حسابرسی صورت های..

<p><br></p>

20,000 تومان

استانداردهای بین المللی آموزش حسابداری نشریه 199

استانداردهای بین المللی آموزش حسابداری نشریه 199استاندارد بین المللی آموزش 1: الزامات ورود به دوره آموزش حرفه ای حسابداریاستاندارد بین المللی آموزش2: ..

<p><br></p>

10,000 تومان

استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی قابل اجرا از اول ژانویه 2017

استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی قابل اجرا از اول ژانویه 2017 مفاهیم نظری گزارشگری مالیپذیرش استاندارد های بین المللی گزارشگری مالی برای نخستین ب..

<p><br></p>

45,000 تومان

استانداردهای خدمات حسابداری وبررسی صورتهای مالی بیانیه های AICPAنشریه 119

استانداردهای خدمات حسابداری وبررسی صورتهای مالی بیانیه های AICPAنشریه 119100 تنظیم وبررسی صورتهای مالی9100 تفسیر مندجات بخش 100200 گزارش تنظیم وبررسی ..

<p><br></p>

15,000 تومان

نمايش 1 تا 16 از 114 (8 صفحه)

© Copyright 2019 All Rights Reserved

Designed by Nonegar Pardazesh