انتشارات ارجمند


101 روش برای آموزش مهارت های اجتماعی به کودکان

101 روش برای آموزش مهارت های اجتماعی به کودکاناین کتاب شامل 9 فصل و101 مهارت است که به مقوله های اصلی رشد اجتماعی کودکان با جزئیات کامل اشاره کرده وبه..

<p><br></p>

29,000 تومان

45,000 تومان 50,000 تومان

<p><br></p>

ACT در عمل مفهوم پردازی مورد در درمان پذیرش و تعهد

ACT  در عمل مفهوم پردازی مورد در درمان پذیرش و تعهددرمان مبتنی بر پذیرش و تعهد ACT یکی از رویکردهای درمانی موج سوم است که برای بسیاری از مشکلاترو..

<p><br></p>

50,000 تومان 45,000 تومان

ACT برای نوجوانان درمان فردی وگروهی نوجوانان

ACT برای نوجوانان درمان فردی وگروهی نوجواناناوایل تا اواسط نوجوانی دوره تلاش برای یافتن هویت وارزش های مختلف است تا نوجوان به این برسد که چه کسی می خو..

<p><br></p>

56,000 تومان

ACT به زبان ساده الفبای ،درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد

ACT به زبان ساده الفبای ،درمان مبتنی بر پذیرش و تعهدچرا این قدر خوشحال بودن سخت است؟چرا زندگی این قدر خت است؟چرا انسان ان قدر رنج می برد؟ واقعا در این..

<p><br></p>

50,000 تومان

45,000 تومان 50,000 تومان

<p><br></p>

ACTبه زبان ساده الفبای ،درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد

ACTیک درمان رفتاری است:درباره عمل توجه آگاهانه و ارزش مدار. در این مدل مولفه هستی گرای بزرگی وجود دارد:در زندگی میخواهید پای چه چیزی بایستید؟واقعا در ..

<p><br></p>

50,000 تومان 45,000 تومان

35,100 تومان 39,000 تومان

<p><br></p>

CFT به زبان ساده

راهنمای گام به گام درمانگرای برای کمک به مراجعان سر فصل ها : فصل اول : خاستگاه ها و موضوعات بنیادیفصل دوم : آشنایی با شفقتفصل سوم  : رابطه مشفقان..

<p><br></p>

39,000 تومان 35,100 تومان

d2آزمون توجه انتخابی تمرکز وتلاش مندی به همراه بسته آزمون

d2آزمون توجه انتخابی تمرکز وتلاش مندی به همراه بسته آزمونآزمون d2 از شناخته شده ترین ومعتبرترین ابزارهای سنجش توجه وتمرکز است.تجربه بیش از نیم قرن موی..

<p><br></p>

40,000 تومان 36,000 تومان

SPSS راهنمای بقا راهنمای گام به گام برای تحلیل وتفسیر داده ها(با نرم افزار SPSS25)

SPSS راهنمای بقا راهنمای گام به گام برای  تحلیل وتفسیر داده ها(با نرم افزار SPSS25)جهان امروز جهان مدیریت داده هاست وبخش عظیم داده های هر علم رشت..

<p><br></p>

76,000 تومان 68,400 تومان

10,800 تومان 12,000 تومان

<p><br></p>

آزمون بندر گشتالت آزمون دیداری- حرکتی بندر

آزمون بندر گشتالت آزمون دیداری- حرکتی بندربندرگشتالت جز پرکابردترین آزمون های روانشناسی است واز نظر کاربرد در مقام ششم قراردارد.این آزمون در وهله نخست..

<p><br></p>

12,000 تومان 10,800 تومان

آزمون رورشاخ نظام جامع اصول اجرا ونمره گذاری جلد اول

آزمون رورشاخ نظام جامع اصول اجرا ونمره گذاری جلد اولامروزه در سطح بین الملل آزمون رورشاخ را با عنوان نظام جامع اکسنر می شناسند.اکسنر با تلفیق نکات مثب..

<p><br></p>

60,000 تومان 54,000 تومان

آزمون رورشاخ نظام جامع اصول اجرا ونمره گذاری جلد دوم به همراه نرم افزار تحت وب رورشاخ یار برای نمره گذاری وتفسیر

آزمون رورشاخ نظام جامع اصول اجرا ونمره گذاری جلد دوم به همراه نرم افزار تحت وب رورشاخ یار برای نمره گذاری وتفسیررورشاخ پس از پرسشنامه شخصیتی چند وجهی ..

<p><br></p>

90,000 تومان 81,000 تومان

81,000 تومان 90,000 تومان

<p><br></p>

آزمون رورشاخ: نظام جامع ((جلد دوم: اصول تفسیر))

رورشاخ پس از پرسشنامه شخصیتی چندوجهی مینه سوتا، دومین آزمون پرکاربرد شخصیت در محیط‌های بالینی است. جدای از دشواری ذاتی تفسیر رورشاخ، گویا پیوندی ابدی ..

<p><br></p>

90,000 تومان 81,000 تومان

14,400 تومان 16,000 تومان

<p><br></p>

آزمون های روان شناسی اجتماعی و شخصیت

آزمون های روان شناسی اجتماعی و شخصیتیکی از حوزه های که در زمینه آزمون  سازی در ایران مورد توجه قرار گرفته است.آزمون های روان شناسی اجتماعی است.در..

<p><br></p>

16,000 تومان 14,400 تومان

55,800 تومان 62,000 تومان

<p><br></p>

آزمون های روان شناسی اجتماعی و شخصیت(ویراست سوم)

آزمون های روان شناسی اجتماعی و شخصیت(ویراست سوم)یکی از حوزه های که در زمینه آزمون سازی در ایران مورد توجه قرار گرفته است آزمونهای روان شناسی اجتماعی ا..

<p><br></p>

62,000 تومان 55,800 تومان

15,500 تومان

<p><br></p>

آزمون های روانشناختی

آزمون های روانشناختیبا توجه به نیاز دانشجویان وپژوهشگران به آزمون های روانشناسی وکاربرد آزمونها در رشته های روانشناسی ومشاوره ورشته های مرتبطهدف این ک..

<p><br></p>

15,500 تومان

ناموجود

آزمون های کامل زمینه روان شناسی هیلگارد جلد اول همراه با پاسخنامه تشریحی ترجمه دکتر حسن رفیعی

آزمون های کامل زمینه روان شناسی هیلگارد جلد اول همراه با پاسخنامه تشریحی ترجمه دکتر حسن رفیعی..

<p><br></p>

5,000 تومان

نمايش 1 تا 16 از 265 (17 صفحه)

© Copyright 2019 All Rights Reserved

Designed by Nonegar Pardazesh